Arkisto

Kategoriat
huhtikuu 10, 2017

Avoinna varhaiskasvatusohjaajan viransijaisuus

Enontekiön kunta ilmoittaa haettavaksi
Varhaiskasvatusohjaajan viransijaisuuden

Viransijaisuusaika on 1.5.2017 – 21.4.2018. Määräaikaisuuden peruste on toistaiseksi valitun viranhaltijan virkavapaus.

Varhaiskasvatusohjaaja toimii kunnan sivistystoimessa varhaiskasvatuksesta vastaavana viranhaltijana. Hän vastaa mm. kunnan päivähoidon ohjauksesta, kehittämisestä sekä taloudesta ja hallinnosta (ml. henkilöstöhallinto).

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto tai muu vastaava koulutus. Käytännön kokemus varhaiskasvatuksesta, esimiestyöstä ja kunnallinen kokemus katsotaan eduksi. Eduksi katsotaan myös saamenkielen taito.

Palkkaus määräytyy KVTES:in mukaan. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (14.6.2002/504) mukainen rikosrekisteriote. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen sekä ko. viransijaisuuden kannalta keskeiset opinto- ja työtodistukset toimitetaan 24.4.2017 klo 15 mennessä osoitteella Enontekiön kunta/Sivistyslautakunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi.

Lisätietoja antaa kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen
p. 0400 694 945 ja rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassi 040 547 4938.

Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi.

 

Eanodaga gielda almmuha ohcanláhkai

Árrabajásgeassinjođiheaddji virgesadjásašvuođa

Virgesadjásašvuohta lea 1.5.2017 – 21.4.2018. Mearreáigásašvuođa vuođustussan lea doaisttážii válljejuvvon virgehálddašeaddji virgefriijavuohta.

Árrabajásgeassinjođiheaddji doaibmá gieldda čuvgehusdoaimmas árrabajásgeassimis vástideaddji virgehálddašeaddjin. Son vástida ee. gieldda beaivedivššu stivremis, ovddideamis sihke ekonomiijas ja hálddahusas (ml. bargoveahkahálddahus).

Virggi gelbbolašvuođagáibádussan lea heivvolaš allaskuvladutkkus dahje eará vástideaddji skuvlejupmi. Geavada hárjánupmi árrabajásgeassimis, hoavdabarggus ja dovddiidus gieldda bargguin gehččojuvvojit ovdun. Ovdun gehččojuvvo maiddái sámegiela dáidu.

Bálká mearrašuvvá GVBES:a mielde. Virgái válljejuvvon bargi galgá ovdal virggi vuostáiváldima ovdanbuktit mánáiguin bargiid rihkusduogáža čielggadeamis addojuvvon lágas (14.6.2002/504) dárkkuhuvvon rihkusregisttarváldosa. Virggi deavdimis čuvvojuvvo 6 mánotbaji geahččalanáigi.

Ohcamušat ánsologahallamiin sihke guoskevaš virgesadjásašvuođa dáfus guovddáš oahppo- ja bargoduođaštusat doaimmahuvvojit 24.4.2017 klo 15 rádjai čujuhusain Eanodaga gielda/Čuvgehuslávdegoddi, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje šleađgapoasttain kirjaamo@enontekio.fi.

Lassidieđuid addiba gielddahoavda Jari Rantapelkonen
t. 0400 694 945 ja rektor-čuvgehusdoaimmahoavda Laila Nikunlassi 040 547 4938.

Lassidieđut Eanodaga gielddas www.enontekio.fi.

 

 

 

 

 

 

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat