Asuminen ja ympäristö

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on maankäyttö- ja rakennuslain määräämää viranomaistoimintaa. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella lupamenettelyllä varmistetaan, että rakennukset täyttävät lujuuden, turvallisuuden, terveellisyyden ja ympäristöön soveltuvuuden vaatimukset. Lisäksi valvonta ohjaa kaavoituksen toteutumista niin että rakennukset soveltuvat ympäristöönsä ja ovat asemakaavan mukaisia. Lupien lisäksi rakennusvalvonta suorittaa niihin liittyviä tarkastuksia, antaa ohjeita ja neuvoo rakentajia.

Rakennusvalvontatoimistoon kannattaa ottaa yhteyttä silloin, kun tarvitset tietoa mm. rakennusluvista, toimenpideluvista, ja -ilmoituksista, rakentamismääräyksistä, rakennussuojeluasioista, maa-ainesluvista, maisematyöluvista, poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisuista sekä muista maankäyttöön liittyvistä asioista.

Lupamenettelyä säätelee maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen lisäksi kunnan rakennusjärjestys.

Valtaosa lupahakemuksista käsitellään viranhaltijapäätöksinä, jolloin päätöksenteko ei ole sidottu kokouspäivämääriin. Mikäli hakija tarvitsee poikkeamisluvan, tulee varautua useamman kuukauden viiveeseen.

Rakennuslupapäätökset pidetään nähtävillä kunnan virallisella ilmoitustaululla 14 päivän ajan sekä www.enontekio.fi sivuilla.

Hoida lupa-asioita silloin kuin sinulle sopii alla olevan linkin kautta

Rakennustarkastaja Mauri Kivelä
0400 168 885
mauri.kivela@enontekio.fi

Rakennusmestari-rakennustarkastaja Kalevi Keskitalo
040 7556 074
kalevi.keskitalo@enontekio.fi

Toimistosihteeri Marja-Leena Saukkonen
040 7669 832
marja-leena.saukkonen@enontekio.fi

Rakennusvalvontataksat

Maa-ainestaksat 1.5.2014 alkaen

Ympäristolupamaksutaksat 1.5.2014 alkaen

Rakennuslupataksat1.5.2014 alkaen

 

Rakennuslupapäätökset