Arkisto

Kategoriat
toukokuu 19, 2017

Avoinna päiväkoti Riekossa lastenhoitajan määräaikainen tehtävä

Enontekiön sivistystoimessa avoinna
Päiväkoti Riekon lastenhoitajan määräaikainen tehtävä ajalle 8.8.2017 – 31.7.2018.

Päiväkodin lastenhoitajan toimen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaan. Vaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava esim. lastenohjaajan tutkinto. Lisäksi aikaisempi työkokemus alalta katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. Toimen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa  5.6.2017 klo 15.00 mennessä  osoitteella  Enontekiön koulutoimisto, Ounastie 165, 99400 Enontekiö

Lisätietoja antaa lastentarhanopettaja Tiia Saatio, tiia.saatio@enontekio.fi, puh.040 7711654Tiia Saatio.

Eanodaga čuvgehusdoaimmas rabasin
Beaiveruoktu Riekko mánáiddikšu mearreáigásaš bargu áigái 8.8.2017-31.7.2018.
Beaiveruovttu mánáiddikšu doaimma gelbbolašvuođagáibádusat mearrašuvvet sosiálafuolahusa ámmátlaš bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain addon lága (272/2005) mielde. Gáibádussan lea lagasdikšu dutkkus dahje eará vástideaddji omd. mánáidjođiheaddji dutkkus. Lassin árat bargohárjáneapmi suorggis gehččojuvvo ovdun.

Bálká mearrašuvvá GVBES:a mielde. Válljejuvvon bargi galgá ovdal doaimma vuostáváldima ovdanbuktit mánáiguin bargiid rihkusduogáža čielggadeamis addon lága 504/02 gáibidan rihkusregisttarváldosa.
Doaimma deavdimis heivehuvvo 4 mánotbaji geahččalanáigi.

Ohcamušaid oahppo- ja bargoduođaštusaiguin galgá doaimmahit 5.6.2017 dmu 15.00 rádjai  čujuhusain Enontekiön koulutoimisto, Ounastie 165, 99400 Eanodat/Enontekiö.

Lassidieđuid addá mánáidgárdeoahpaheaddji Tiia Saatio, tiia.saatio@enontekio.fi,
tel.040 7711654 Tiia Saatio.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat