Arkisto

Kategoriat
toukokuu 10, 2017

Avoinna saamenkielisen lastenhoitajan toimi

Enontekiön sivistyslautakunta julistaa haettavaksi

Saamenkielisen lastenhoitajan toimen Hetan päiväkoti Riekon  saamenkieliseen päiväkotiosastoon 1.8.2017 alkaen toistaiseksi voimassa olevana

Päiväkodin lastenhoitajan toimen kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaan. Vaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava esim. lastenohjaajan tutkinto.
Lisäksi aikaisempi työkokemus alalta katsotaan eduksi.

Saamenkielisen lastenhoitajan toimen erityisvaatimuksena on äidinkielen omainen saamen kielen taito ja hyvä saamelais-kulttuurin tuntemus.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. Toimen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 24.5.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön sivistyslautakunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö.
Lisätietoja antaa vt. saamenkielinen lastentarhanopettaja Tiia Saatio, tiia.saatio@enontekio.fi, puh.040 7711654

Sámegielat mánáiddikšu doaimma Heahtá beaiveruovttu sámegielat beaiveruoktoossodahkii  1.8.2017 rájes doaisttážii fámus leahkki

Beaiveruovttu mánáiddikšu doaimma gelbbolašvuođagáibádusat mearrášuvvet sosiálafuolahusa ámmátlaš bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain addon lága (272/2005)mielde. Gáibádussan lea lagasdikšu dutkkus dahje eará vástideaddji omd. mánáidjođiheaddji dutkkus.
Lassin árat bargohárjáneapmi suorggis gehččojuvvo ovdun.
Sámegielat mánáiddikšu doaimma sierragáibádussan lea eatnigiela dássásas sámegiela máhttu ja buorre sámekultuvrra dovdan.

Bálká mearrášuvvá GVBES:a mielde. Válljejuvvon galgá ovdal doaimma vuostáváldima ovdanbuktit mánáiguin bargiid rihkusduogáža čielggadeamis addon lága 504/02 gáibidan rihkusregisttarváldosa.

Ohcamušat oahppo- ja bargoduođaštusaiguin galgá doaimmahit 24.5.2017 klo 15 rádjai Enontekiön sivistyslautakunta, Ounastie 165, 99400 Eanodat/Enontekiö
Lassidieđuid addá Tiia Saatio, tiia.saatio@enontekio.fi, puh.040 7711654


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat