Arkisto

Kategoriat
lokakuu 13, 2017

Enontekiön kunnassa on haettavana HENKILÖSTÖKOORDINAATTORIN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI / Eanodaga gielddas lea ohcanláhkai BARGOVEAHKAKOORDINÁHTORA MEARREÁIGÁSAŠ DOAIBMA

Enontekiön kunnassa on haettavana

HENKILÖSTÖKOORDINAATTORIN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI

Toimi on määräaikainen 31.12.2019 saakka. Toimen sijoituspaikka on Enontekiön kunta, mutta henkilöstökoordinaattori toimii myös Muonion kunnassa (50 %/50%). Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto. Eduksi katsotaan kokemus henkilöstöhallinnon tehtävistä.

Henkilöstökoordinaattorin tehtäviä ovat
–    Enontekiön ja Muonion kuntakonsernien keskitetysti hoidettavat kuntien henkilöstöasiat ja niiden kehittäminen
–    Kuntien KT-yhdyshenkilönä toimiminen
–    Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta vastaaminen
–    Kuntien rekrytointiprosessista vastaaminen
–    Kuntien henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen
–    Kuntien työsuojelupäällikön tehtävät (työnantajan edustaja)
–    Työterveyshuollon yhdyshenkilönä toimiminen
–    Lisäksi tehtävään kuluu Enontekiön kunnan keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimiminen
–    Muut kunnan osoittamat tehtävät

Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan (01ASI040). Toimen täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Määräaikaisuuden peruste on kunnassa vireillä olevat organisaatiomuutokset.
Toimeen valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 27.10.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi.

Lisätietoja antaa
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945
Hallintojohtaja Leni Karisaari, puh. 040 739 6062

Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi

—————

Eanodaga gielddas lea ohcanláhkai

BARGOVEAHKAKOORDINÁHTORA MEARREÁIGÁSAŠ DOAIBMA

Doaibma lea mearreáigásaš 31.12.2019 rádjai. Doaimma sajustanbáiki lea Eanodaga gielda, muhto bargoveahkakoordináhtor doaibmá maiddái Muonio gielddas (50 %/50%). Gelbbolašvuođagáibádussan lea heivvolaš allaskuvladutkkus. Ovdun gehččojuvvo hárjánupmi bargoveahkahálddahusa bargguin.

Bargoveahkakoordináhtora barggut leat
–    Eanodaga ja Muonio gieldakonsearnnaid ovtta olis dikšojuvvon gielddaid bargoveahkaáššit ja daid ovddideapmi
–    Gielddaid KT-kontáktaolmmožin doaibman
–    Bargoaddi ja bargoveaga gaskasaš ovttasdoaibmamis vástideapmi
–    Gielddaid rekryterenproseassas vástideapmi
–    Gielddaid bargoveaga máhttima ja bargoburesveadjima ovddideapmi
–    Gielddaid bargosuodjalanhoavdda barggut (bargoaddi ovddasteaddji)
–    Bargodearvvasvuođafuolahusa kontáktaolmmožin doaibman
–    Lassin bargui gullá Eanodaga gieldda guovddášválgalávdegotti čállin doaibman
–    Gieldda čujuhan eará barggut

Bálká mearrašuvvá GVBES:a mielde (01ASI040). Doaimma deavdimis čuvvojuvvo 6 mánotbaji geahččalanáigi. Mearreáigásašvuođa vuođustussan leat organisašuvdnanuppástusat, mat leat gielddas jođus.
Doibmii válljejuvvon bargi galgá ovdal doaimma vuostáiváldima ovdanbuktit dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođastis.

Ohcamušaid ánsologahallamiin sihke oahppo- ja bargoduođaštusaiguin galgá doaimmahit 27.10.2017 dmu 15.00 rádjai čujuhusain Eanodaga gielddaráđđehus, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje šleađgapoasttain kirjaamo@enontekio.fi.

Lassidieđuid addá
Gielddahoavda Jari Rantapelkonen, tel. 0400 694 945
Hálddahushoavda Leni Karisaari, tel. 040 739 6062

Lassidieđut Eanodaga gielddas www.enontekio.fi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat