Arkisto

Kategoriat
heinäkuu 7, 2017

ENONTEKIÖN KUNNASSA ON HAETTAVANA Laitoshuoltajan määräaikainen toimi / EANODAGA GIELDDAS LEA OHCANLÁHKAI Lágádusfuolaheaddji mearreáigásaš doaibma

Toimen ensisijainen sijoituspaikka on Kilpisjärven monitoimitalo.

Toimi on määräaikainen ajalla 1.8.2017 – 31.12.2017. Tehtävä on päätoiminen, puhtaanapidossa 60 % ja ruokahuollossa 40 % työajasta.

Pätevyysvaatimuksena on laitoshuoltajan tutkinto, tai riittävä työkokemus laitoshuollon tehtävistä, sekä valmius toimia ruokahuollon tehtävissä.

Määräaikaisuuden perusteena on sijaisuus ja siivoustyön mitoituksen keskeneräisyys.

Toimen hoidossa noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa. Työntekijän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Työsuhteessa noudatetaan KVTES:n mukaista palkkausta.

Työsopimuksen jatkosta päätetään mitoituksen valmistuttua ja toiminnan vakiintuessa uusissa tiloissa.

Hakemukset ansioluetteloineen lähetetään 25.7.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Enontekiön kunta, Seija Keskitalo, Ounastie165, 99400 Enontekiö, tai: seija.keskitalo@enontekio.fi. Valitun tulee esittää opiskelu- ja työtodistukset ennen toimen vastaanottamista.

Lisätietoja: Vastaava emäntä Seija Keskitalo, puh: 0407669858

Enontekiöllä 7.7.2017


Doaimma váldosjajuštanbáiki lea Gilbbesjávrri máŋggadoaimmadállu.

Doaibma lea mearreáigásaš áigodagas 1.8.2017 – 31.12.2017. Bargu lea ollesáigásaš, bargoáigi buhtisindoallamis 60 % ja borramušfuolahusas 40 %.

Gelbbolašvuođagáibádussan lea lágádusfuolaheaddji dutkkus, dahje doarvái bargohárjánupmi lágádusfuolahusa bargguin, sihke máhttu doaibmat borramušfuolahusa bargguin.

Mearreáigásašvuođa ággan lea sadjásašvuohta ja gaskandaga čorgenbarggu árvvoštallan.

Doaimma dikšumis čuovvut 2 mánotbaji geahččalanáiggi. Bargi galgá čájehit dohkkehahtti doaktárduođaštusa dearvvasvuođadilistis.

Bargogaskavuođas lea GVBES:a mieldásaš bálká.

Bargosoahpamuša joatkimis mearriduvvo go árvvoštallan lea válmmaštuvvan ja go doaibma lea bissovaš ođđa doaibmasajis.

Ohcamušat oktan ánsologahallamiin sáddejuvvojit 25.7.2017 dmu 15.00 rádjai čujuhussii: Enontekiön kunta, Seija Keskitalo, Ounastie165, 99400 Enontekiö, tahje: seija.keskitalo@enontekio.fi. Válljejuvvon galgá čájehit oahppovázzin- ja bargoduođaštusaid ovdal doaimma vuostáváldima.

Lassidieđut: Vástideaddji koahkka Seija Keskitalo, tel: 0407669858

Eanodagas 7.7.2017


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat