Arkisto

Kategoriat
helmikuu 13, 2017

ENONTEKIÖN PERUSTURVALAUTAKUNTA julistaa haettavaksi kodinhoitajan toimen määräaikaisen sijaisuuden sosiaalitoimessa ajalle 13.3.2017- 31.12.2018 / EANODAGA VUOĐĐODORVOLÁVDEGODDI almmuha ohcanláhkai mearreáigásaš ruovttudivššára doaimma sadjásašvuođa áigodahkii 13.3.2017 -31.12.2018

ENONTEKIÖN PERUSTURVALAUTAKUNTA julistaa haettavaksi 27.2.2017 klo. 15.00 mennessä:

kodinhoitajan toimen määräaikaisen sijaisuuden sosiaalitoimessa ajalle 13.3.2017- 31.12.2018, ensisijainen sijoituspaikka kotipalvelu. Sijaisuus on osa-aikainen, 60 % työajalla.

Kodinhoitaja työskentelee enontekiöläisten ikäihmisten, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä lapsiperheiden kotona. Kodinhoitajan tehtävänä on tukea, ohjata ja avustaa kotona selviytymistä ja arkea. Kotipalvelussa toteutetaan kuntouttavaa työotetta. Tehtävä edellyttää ajokorttia. Kotipalvelutiimissä on kunnan auto käytettävissä, mutta mahdollisuus oman auton käyttöön katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai muu soveltuva sosiaali- ja terveysalan kouluasteinen tutkinto. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 8 §). Saamen kielen taito katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Sijaisuudessa noudatetaan 4kk:n koeaikaa. Valitun tulee tarvittaessa ottaa vastaan kodinhoitajan työtehtävien lisäksi myös muita sosiaalitoimen osoittamia työtehtäviä.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa osoitteeseen Enontekiön kunta, Perusturvalautakunta, Ounastie 165 99400 Enontekiö. Hakuaika päättyy 27.2.2017 klo. 15.00.

Lisätietoja sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm, puh. 040 559 8367, miia.ahlholm@enontekio.fi ajalla 13.2.- 17.2.2017 ja perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi, puh. 040 1803 617, annikki.kallioniemi@enontekio.fi ajalla 20.2.- 27.2.2017.

Enontekiöllä 13.2.2017

Enontekiön perusturvalautakunta

———————

EANODAGA VUOĐĐODORVOLÁVDEGODDI almmuha ohcanláhkai 27.2.2017 diibmu 15.00 radjái:

mearreáigásaš ruovttudivššára doaimma sadjásašvuođa áigodahkii 13.3.2017 -31.12.2018, vuođđobargobáiki lea ruoktobálvalus . Sadjásašvuođa devdojuvvo oasseáigásažžan, bargoáigi lea 60 %.

Ruovttudivššár bargá Eanodaga boarrásiid, gárrenávnnas- ja mielladearvašvuođaveajuiduhtti olbmuid ja mánnábearrášiid ruovttus. Ruovttudivššára bargun lea doarjut, neavvut ja veahkehit ruovttus birgema ja árgabeaivvi eallima. Ruoktobálvalusas geavahit veajuiduhtti bargovuogi. Barggus gáibidit vuodjingoarta. Ruoktobálvalusbarggus lea vejolaš geavahit gieldda biilla, muhto vejolašvuohta geavahit iežas biilla gehččojuvvo ovdun.

Gelbbolašvuođagáibádussan lea lagašdikšu dutkkus dahje eará heivolaš sosiála- ja dearvvašvuođasuorggi skuvladási dutkkus (Láhka sosiálafuolahusa ámmátbargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain 272/2005 8 § mielde). Sámegiela dáidu gehččojuvvo ovdun.

Bargoeavttut GVBES mielde. Sadjásašvuođas lea 4 mánu geahččalanáigi. Váljjejuvvon bargi galgá ruovttudivššára bargu lassin dárbbu mielde vuostaiváldit maid eará sosiáladoaimma bargguid.

Ohcamušaid galgá doaimmahit ovttas skuvla- ja bargoduođastusaiguin čujuhussii Eanodaga gielda, Vuođđodorvolávdegoddi, Ounastie 165, 99400 EANODAT.

Lassidieđuid addá sosiálabagadalli Miia Ahlholm miia.ahlholm@enontekio.fi tel. 040 5598 367 áigodagas 13.2.- 17.2.2017 ja vuođđodorvohoavda Annikki Kallioniemi annikki.kallioniemi@enontekio.fi tel. 040 1803 617 áigodagas 20.2.-27.2.2017.

Eanodagas 13.2.2017

Eanodaga vuođđodorvolávdegoddi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat