Arkisto

Kategoriat
helmikuu 14, 2017

ENONTEKIÖN PERUSTURVALAUTAKUNTA JULISTAA HAETTAVAKSI: Määräaikaiset lähihoitajien sijaisuudet sosiaalitoimessa / EANODAGA VUOĐĐODORVOLÁVDEGODDI almmuha ohcanláhkai: Mearreáigásaš lagasdivššára sadjásašvuođaid sosiáladoiaimmas

ENONTEKIÖN PERUSTURVALAUTAKUNTA JULISTAA HAETTAVAKSI:

Määräaikaiset lähihoitajien sijaisuudet sosiaalitoimessa, ensisijainen sijoituspaikka on Luppokoti. Työ on kolmivuorotyötä.

1) 13.3.2017 – 31.8.2017 lähihoitajan sijaisuus
2) 13.3.2017 – 31.12.2018 lähihoitajan sijaisuus

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan toimeen on lähihoitajan tutkinto tai muu soveltuva sosiaali- tai terveysalan kouluasteinen tutkinto ( Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset 272/2005 8 § ). Saamenkieli katsotaan eduksi.

Sijaisuuksiin saattaa sisältyä työskentelyä myös muissa sosiaalitoimen työtehtävissä.

Palkkaus määräytyy KVTES:N mukaan.

Hakijoiden tulee liittää hakemuksen liitteeksi ne koulu- ja työtodistukset, joihin he haluavat vedota.

Hakemukset tulee toimittaa 27.2.2017 klo 15.00 mennessä Enontekiön perusturvalautakunnalle. Osoite : Enontekiön perusturvalautakunta , Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ.

Lisätietoja antavat vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo puh. 040-7669834 ja perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi puh. 040-1803617

Enontekiöllä 13.2.2017

Enontekiön perusturvalautakunta

——————

EANODAGA VUOĐĐODORVOLÁVDEGODDI almmuha ohcanláhkai:

Mearreáigásaš lagasdivššára sadjásašvuođaid sosiáladoiaimmas, ovdasaji doaibmabáikin lea Luppokoti. Bargu lea golbmavuorrobargu.

1) 13.3.2017 – 31.8.2017 lagasdivššára sadjásašvuohta
2) 13.3.2017 – 31.12.2018 lagasdivššára sadjásašvuohta

Gelbbolašvuođagáibádussan lea lagašdivššára dutkkus dahje eará heivvolaš sosiála- dahje dearvvasvuođasuorggi skuvladási dutkkus. (Láhka sosiálafuolahusa ámmátlaš bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain 272/2005 8 §). Sámegiela dáidu gehččojuvvo ovdun.

Bálká KVTES mielde.

Ohccit galget laktit ohcamuššii mielddusin daid skuvla- ja bargoduođaštusaid, maidda sii háliidit doarjalit.

Ohcamušaid galgá doaimmahit Eanodaga vuođđodorvolávdegoddái 27.2.2017 dmu 15.00 rádjai. Čujuhus: Eanodaga vuođđodorvolávdegoddi, Ovnnesgeaidnu 165, 99400 EANODAT.

Lassidieđuid addet vástideaddji dikšu Satu-Marja Eira-Keskitalo puh 040-7669834 ja vuođđodorvohoavda Annikki Kallioniemi tel. 040-1803617.

Eanodat 13.2.2017

Eanodaga vuođđodorvolávdegoddi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat