Arkisto

Kategoriat
helmikuu 27, 2017

Kesäloman sijaisuudet Luppokodilla ja kotipalvelussa. Geasseluomu sadjásašvuođat Luppokotis ja ruovttubálvalusas.

ENONTEKIÖN PERUSTURVALAUTAKUNTA
julistaa haettavaksi  31.3.2017  klo 15  mennessä.

Kesäloman sijaisuudet Luppokodilla ja kotipalvelussa
Luppokodilla ja kotipalvelussa on tarjolla eripituisia kesäloman sijaisuuksia.

Kelpoisuusehtona lähihoitajan tutkinto tai muu soveltuva koulutus. Myös alan opiskelijat huomioidaan. Sujuva saamen kielen suullinen taito katsotaan eduksi.

Lisätietoja: Luppokodin kesälomasijaisuuksista vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo puh. 040-766 9834 ja kotipalvelun kesälomasijaisuuksista vanhusten huollon sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm puh. 040-5598 367

Hakemukset toimiin ja sijaisuuksiin tulee toimittaa Enontekiön kunnan sosiaalitoimistoon 31.3.2017 mennessä, osoite Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ.  Hakijan tulee liittää hakemukseen tutkintotodistus sekä muut opinto- ja työtodistukset, johon haluaa vedota.

Hetta 27.2.2017
Enontekiön perusturvalautakunta

 

EANODAGA VUOĐĐODORVOLÁVDEGODDI
almmuha ohcan láhkai  31.3.2017  diibmu 15 rádjai.

Geasseluomu sadjásašvuođat Luppokotis ja ruovttubálvalusas

Luppokotis ja ruovttubálvalusas leat fállamis geasseluomuid sierra guhkkosaš sadjásašvuođat.

Dohkálašvuođaeaktun lagasdikšu dutkkus dahje eará heivvolaš skuvlejupmi. Maiddái suorggi oahppavázzit váldojit vuhtii. Sámegiela njuovžilis njálmmálaš dáidu gehččojuvvo ovdun.

Lassedieđut: vástideaddji dikšu Satu-Marja Eira-Keskitalo tel. 040-766 9834 ja boarrásiid fuolahusa sosiálajođiheaddji Miia Ahlholm tel. 040-5598 367

Ohcamušaid doaimmaide ja  sadjásašvuođaide galgá doaimmahit Eanodaga gieldda sosiáladoaimmahahkii 31.3.2017 rádjai, čujuhus Ounastie 165 , 99400 EANODAT.  Ohcci galgá laktit ohcamuššii dutkkusduođaštusa sihke eará oahppo- ja bargoduođaštusaid, maidda háliida doarjalit.

Heahttá 27.2.2017
Eanodaga vuođđodorvolávdegoddi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat