Kunta ja hallinto

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus johtaa kuntakonsernia ja kunnan hallintoa ja taloutta kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden ja myöntämien resurssien mukaan sekä vastaa kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisesta kehittämisestä ml. kuntien välinen yhteistoiminta.
Kunnanhallitus valmistelee valtuuston päätettävät asiat, ellei muuta ole säädetty ja vastaa valtuuston päätösten täytäntöönpanosta.

Kunnanhallitus valvoo kunnan taloudellista tilannetta ja arvioi sitä koskevia muutospaineita sekä tekee esityksiä toimintojen muutta-misesta vastaamaan käytössä olevia resursseja.

Kunnanhallitus vastaa koko kuntaorganisaatiota koskevista kehittämishankkeista sekä kunnan kokonaisvaltaista kehittämistä koskevien hankkeiden täytäntöönpanosta.

Kunnanhallitus käyttää kunnan ohjausvaltaa kuntakonsernissa ja antaa tarvittaessa sitovia ohjeita kuntaorganisaatiolle ja kuntaa eri yhtiöiden, yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Kunnanhallitus valvoo kunnan ja kuntalaisten etua.

Luottamushenkilöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@enontekio.fi, niillä henkilöillä joilla on sähköposti.

KUNNANHALLITUS 2015-2016

Jäsen

pj Sari Keskitalo, p. 040 721 3934

vpj Jaakko Alamattila

2. vpj Birgitta Eira

Elli-Marja Kultima

Tuomas Keskitalo

Antti Tonteri

Janne Näkkäläjärvi

 

Varajäsen

Juha-Pekka Mäntyvaara

Pia Juuso

Miliza Kimmel

Unto Kultima

Ulla Keinovaara

Helinä Hautamäki

Per-Oula Juuso