Kunta ja hallinto

Kunnanvaltuusto

Kuntalain mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.
Valtuusto voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on kuntalaissa tai muussa laissa olevan nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä.

Luottamushenkilöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@enontekio.fi, niillä henkilöillä joilla on sähköposti.

KUNNANVALTUUSTO 2013-2016

Alatörmänen Seppo, pj KESK, p. 0400 390 574
Mäkitalo Pentti, I vpj KOK
Juuso Berit-Ellen, II vpj YL JS
Kultima Elli-Marja KESK
Kurkela Outi KD
Näkkäläjärvi Janne YL JS
Keskitalo Sari KESK
Keskitalo Tuomas KESK
Eira Birgitta VIHR
Alamattila Jaakko KESK
Hautamäki Helinä KOK
Kotavuopio Kari KESK
Eira-Keskitalo Satu-Marja KESK
Keinovaara Ulla KESK
Ranta Hannu YL JS
Syväjärvi Ulla-Maija KESK
Kimmel Miliza VIHR