Kunta ja hallinto

Organisaatio ja hallinto

Organisaatio

Valtuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat

Ylintä päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Enontekiöllä valtuustossa on 17 valtuutettua.

Kunnanhallitus (7 jäsentä) vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Muut toimielimet

  • Tarkastuslautakunta (3 jäsentä)
  • Perusturvalautakunta (7 jäsentä)
  • Sivistyslautakunta (7 jäsentä)
  • Tekninen lautakunta (7 jäsentä)
  • Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä)
  • Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta

Virasto-organisaatio

Viraston päällikkönä toimii kunnanjohtaja. Virasto on jakautunut neljään osastoon: hallinto-osasto, perusturvaosasto, sivistysosasto ja tekninen osasto.