Kunta ja hallinto

Organisaatio ja hallinto

Kunnanvaltuusto

Ylintä päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto. Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Enontekiöllä valtuustossa on 17 valtuutettua.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus (7 jäsentä) vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Lautakunnat

  • Tarkastuslautakunta (5 jäsentä)
  • Hyvinvointilautakunta (7 jäsentä)
  • Elinvoimalautakunta (7 jäsentä)
  • Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä)
  • Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta

Virasto-organisaatio

Viraston päällikkönä toimii kunnanjohtaja. Virasto on jakautunut yhdeksään toimialaan: