Arkisto

Kategoriat
tammikuu 4, 2017

Lähihoitajan määräaikainen työsopimussuhteinen toimi ajalla 29.1.-10.11.2017

ENONTEKIÖN PERUSTURVALAUTAKUNTA
julistaa haettavaksi

LÄHIHOITAJAN määräaikaisen työsopimussuhteisen toimen
ajalla 29.1.2017 – 10.11.2017

Ensisijainen sijoituspaikka on kunnan vanhainkoti Luppokoti. Työtehtäviä voi olla myös muualla sosiaalitoimen työtehtävissä. Kolmivuorotyö.

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005) ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus.
Hyvä saamenkielen suullinen taito katsotaan eduksi.

Lähihoitajan toimessa noudatetaan 4 kk koeaikaa. Lähihoitajaksi valitun tulee toimittaa ennen koeajan päättymistä kunnan työterveyshuollon työhöntulotarkastuksesta annettu, hyväksyttävä todistus työkykyisyydestä.

Hakemuksiin tulee liittää ne koulu- ja työtodistukset, joihin hakija haluaa vedota. Hakemukset tulee toimittaa Enontekiön Perusturvalautakunnalle 20.1.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Enontekiön Sosiaalitoimisto, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ.

Lisätietoja antaa vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo 040- 766 9834

Palkkaus KVTES:n mukaan.
Sijaisuus täytetään mikäili perusturvalautakunta päättää täyttää paikan.

Enontekiöllä 4.1.2017

Enontekiön perusturvalautakunta

EANODAGA VUOĐĐODORVOLÁVDEGODDI
almmuha ohcanláhkai

LAGAŠDIKŠU mearreáigásaš bargosoahpamušvuđot doaimma áigodahkkii 29.1.2017 – 10.11.2017

Vuođđobargobáiki lea boarrásiid viessu Luppokoti. Bargu sáhttá sisttisdoallat maiddái sosiáladoaimma čujuhan eará bargguid. Golbmavuorrobargu.

Gelbbolašvuođagáibádussan lagašdikšu dutkkus dahje eará vástideaddji dutkkus (Láhka sosiálafuolahusa ámmátbargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain 272/2005) ja lágas dearvvasvuođasuorggi ámmatbargoveagas (559/94) mearriduvvon ámmatolbmo registreren.
Buorre sámegiela njálmmálaš dáidu gehččojuvvo ovdun.

Doaimmas čuvvojuvvo 4 mánu geahččalanáigi. Lagašdivššáriin válljejuvvon bargi galgá ovdal geahččalanáiggi nohkama doaimmahit gieldda bargodearvvasvuođafuolahusa barguiboahtindárkkistusas addojuvvon, dohkálaš duođaštusa bargonávccalašvuođas.

Ohcci galgá laktit ohcamussii mielddusin daid skuvla- ja bargoduođaštusaid, maidda son háliida doarjalit . Ohcamušaid galgá doaimmahit Eanodaga vuođđodorvolávdegoddái 20.1.2017 d. 15.00 rádjai čujuhussii Eanodaga sosiáladoaimmahat, Ovnnesgeaidnu 165, 99400 EANODAT.

Lassidieđuid addá vástideaddji dikšu Satu-Marja Eira-Keskitalo tel. 040-766 9834

Bálká mearrašuvvá GVBES mielde.
Sadjásašvuohta devdojuvvo jus vuođđodorvolávdegoddi dahká mearradusa deavdit sádjasašvuođa.

Eanodagas 4.1.2017

Eanodaga vuođđodorvolávdegoddi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat