Arkisto

Kategoriat
kesäkuu 19, 2017

LÄHIHOITAJAN määräaikaisen työsopimussuhteisen sijaisuuden ajalle 31.7.-31.12.2017, LAGAŠDIKŠU mearreáigásaš bargosoahpamušvuđot sadjásašvuođa áigodahkii 31.7. -31.12.2017

ENONTEKIÖN SOSIAALITOIMISTO  julistaa haettavaksi

LÄHIHOITAJAN määräaikaisen työsopimussuhteisen sijaisuuden ajalle 31.7.-31.12.2017.

Ensisijainen sijoituspaikka on kunnan  kotipalvelun Karesuvannon tiimi. Työtehtäviä voi olla myös toisessa kotipalvelutiimissä tai muualla sosiaalitoimen työtehtävissä. Työaikamuotona yleistyöaika.

Kodinhoitaja  työskentelee enontekiöläisten ikäihmisten sekä tarpeen mukaan päihde- ja mielenterveyskuntoutujien sekä lapsiperheiden kotona. Kodinhoitajan tehtävänä on tukea, ohjata ja avustaa kotona selviytymistä ja arkea. Kotipalvelussa toteutetaan kuntouttavaa työotetta. Toimen hoitaminen edellyttää ajokorttia. Kotipalvelutiimissä on kunnan auto käytettävissä, mutta mahdollisuus oman auton käyttöön katsotaan eduksi.

Kelpoisuusvaatimuksena  lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005) ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus.

Saamenkielen suullinen taito katsotaan eduksi.

Sijaisuuteen valitun tulee toimittaa  kunnan  työterveyshuollon työhöntulotarkastuksesta annettu, hyväksyttävä todistus työkykyisyydestä  kuukauden kuluessa työn aloittamisesta.

Hakemuksiin tulee liittää ne koulu- ja työtodistukset, joihin hakija haluaa vedota. Hakemukset tulee toimittaa Enontekiön sosiaalitoimistoon 14.7. 2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Enontekiön sosiaalitoimisto, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ.

Lisätietoja antavat sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm puh. 040 559 8367 (ajalla 19.6.-22.6) ja perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi puh. 040 180 3617 (ajalla 26.6.-14.7)

Palkkaus  KVTES:n mukaan. Toimessa noudatetaan 2kk:n koeaikaa.

Enontekiöllä 19.6.2017
Enontekiön  Sosiaalitoimisto

 

EANODAGA SOSIÁLADOAIMMAHAT almmuha ohcanláhkai

 LAGAŠDIKŠU mearreáigásaš bargosoahpamušvuđot sadjásašvuođa áigodahkii 31.7. -31.12.2017

Vuođđobargobáiki lea ruoktobálvalus Gárasavvonis. Bargu sáhttá sistisdoallat bargguid maiddái ruovttubálválusa nubbi bargojoavkkus dahje eará sosiáladoaimma bargguin. Bargoáigge hápmi lea dábalas bargoáigi.

Ruovttudivššár bargá Eanodaga boarrásiid ja dárbbu mielde gárrenávnnas- ja mielladearvašvuođaveajuiduhtti olbmuid ja mánnábearrášiid ruovttus. Ruovttudivššára bargun lea doarjut, neavvut ja veahkehit ruovttus birgema ja árgabeaivvi eallima. Ruoktobálvalusas geavahit veajuiduhtti bargovuogi. Barggus gáibidit vuodjingoarta. Ruoktobálvalusbarggus lea vejolaš geavahit gieldda biilla, muhto vejolašvuohta geavahit iežas biilla gehččojuvvo ovdun.

Gelbbolašvuođagáibádussan lea lagašdikšu dutkkus dahje eará heivolaš vástideaddji dutkkus (Láhka sosiálafuolahusa ámmátbargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain 272/2005) ja dearvvasvuođafuolahusa ámmátolbmuin addojuvvon lága (559/94) mieldásaš lágalazzan dahkan. Sámegiela dáidu gehččojuvvo ovdun.

Sadjásašvuhttii váljjejuvvon bargi galgá doaimmahit gieldda bargodearvvasvuođafuolahusa barguiboahtindárkkistusas addojuvvon, dohkálaš duođaštusa bargonávccalašvuođas mánu siste barggu álggaheamis.

Ohcamušaide galgá laktit mieddusin daid skuvla- ja bargoduođastusaid, maidda ohcci háliida doarjalit. Ohcamušaid galgá doaimmahit Eanodaga sosiáladoaimmahahkii 14.7.2017 d 15.00 radjái čujuhussii Eanodaga sosiáladoaimmahat, Ounastie 165, 99400 EANODAT.

Lassidieđuid addába sosiálabagadalli Miia Ahlholm miia.ahlholm@enontekio.fi
tel. 040 559 8367 (áigodagas 19.6.-22.6.2017) ja vuođđodorvohoavda Annikki Kallioniemi annikki.kallioniemi@enontekio.fi tel. 040 180 3617 (áigodagas 22.6.-14.7.2017).

Bálka GVBES mielde. Doaimmas lea 2 mánu geahččalanáigi.

Eanodagas 19.6.2017
Eanodaga sosiáladoaimmahat

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat