Arkisto

Kategoriat
lokakuu 10, 2017

Lähihoitajan paikkoja Luppokodille

ENONTEKIÖN HYVINVOINTILAUTAKUNTA
julistaa haettavaksi 24.10.2017  klo 15   mennessä.

  1.   LÄHIHOITAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN TOIMEN SEKÄ
  2.   LÄHIHOITAJAN MÄÄRÄAIKAISEN SIJAISUUDEN 31.12.2018 ASTI

    Ensisijainen sijoituspaikka on Luppokoti. Luppokodissa on 19 asiakaspaikkaa. Työaika jaksotyöaika. Työ on kolmivuorotyötä.  Työtehtävät: hoiva-ja hoitotyötä Luppokodilla. Luppokodilla toteutetaan kuntouttavaa työotetta. Asiakkaat  pitkäaikaisessa tai lyhytaikaisesa laitoshoidossa. Toimeen valittavan on tarvittaessa työskenneltävä myös muissa sosiaalitoimen työtehtävissä.

Lähihoitajan  työtehtävä edellyttää kykyä itsenäiseen  työhön , hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta ja kehittävää työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena  on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 8 §). Edellytetään että valittava on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilönä Valviran rekisteriin. Hyvä saamenkielen suullinen taito katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa Luppokodin vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo puh. 040-766 9834.

Hakemukset molempiin toimiin  tulee toimittaa Enontekiön kunnan sosiaalitoimistoon 24.10.2017 klo 15.00 mennessä, osoite Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ.  Hakijan tulee liittää hakemukseen tutkintotodistus sekä muut opinto- ja työtodistukset, johon haluaa vedota.

Toimet täytetään neljän kuukauden koeajalla.

Enontekiön hyvinvointilautakunta

EANODAGA BURESVEADJINLÁVDEGODDI
almmuha ohcanláhkái 24.10.2017  d. 15 radjái

  1. LAGAŠDIVŠŠÁRA doaisttažii fámus leahkki doaimma
  2. LAGAŠDIVŠŠÁRA SÁDJASAšVUODA 31.12.2018 radjai

Ovdasaji sajustanbáiki lea Luppokoti. Luppokoti lagašdivššár bargá Heahttas gieldda boarrásiidruovttus Luppokotis. Luppokotis leat 19 ássi. Bargoáigge hápmi lea áigodatbargoáigi ja bargu lea golbmavuorrobargu. Barggu sisdoallu: fuolaheapmi ja dikšunbargu Luppokotis. Luppokotis geavahit veajuiduhtti bargovugiid. Ássit lea guhkesáigásaš dahje oanehisáigásaš lágadusdivššus. Doibmii válljejuvvon bargi geatnegahtto dárbbuid mielde bargat maiddái eará sosiáladoaimma bargguin.

Lagašdivššara bargguin eaktuduvvo iešráđalašvuođa, buriid gulahallandaidduid, njuovžžilvuođa ja ovdanahtti bargovuogi.

Gelbbolašvuođagáibádussan  lagašdivššára dutkkus dahje eará vástideaddji dutkkus Láhka sosiálafuolahusa ámmátlaš bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain 272/2005,  8 §) ja eaktuduvvo ahte bargi lea merkejuvvon  dearvvašvuođa ámmátbargin Valvira registerii. Buorre sámegiela njálmmálaš dáidu gehččojuvvo ovdun.

Bálká  GVBES:a mielde.

Lassidieđuid adde  vástideaddji divššár Satu-Marja Eira-Keskitalo tel. 040-766 9843.

Ohcamušaid galgá doaimmahit Eanodaga gieldda sosiáladoaimmahahkii 24.10.2017 dmu 15.00 rádjai čujuhussii Ounastie 165, 99400 EANODAT. Ohcci galgá laktit ohcamušáide daid skuvla- ja bargoduođaštusaid, maidda ohcci háliida doarjalit.

Doaimmat devdojuvvot njeallje mánu geahččalanáiggiin.

Eanodaga buresveaddjinlávdegoddi

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat