Arkisto

Kategoriat
huhtikuu 11, 2017

Luppokodilla avoinna lähihoitajan toimi ja sijaisuus. Lagašdikšu doaibma ja sadjásašvuohta Luppokotis.

ENONTEKIÖN PERUSTURVALAUTAKUNTA julistaa haettavaksi

  1. LÄHIHOITAJAN työsopimussuhteisen toimen
  1. LÄHIHOITAJAN sijaisuuden aj. 10.5.-30.8.2017

Ensisijainen sijoituspaikka on kunnan vanhainkoti Luppokoti. Työtehtäviä voi olla myös muualla sosiaalitoimen työtehtävissä.  Kolmivuorotyö.

Kelpoisuusvaatimuksena  lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005) ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus.

Hyvä saamenkielen suullinen taito katsotaan eduksi.

Lähihoitajan toimessa noudatetaan 4  kk koeaikaa.  Lähihoitajaksi valitun tulee toimittaa ennen koeajan päättymistä  kunnan  työterveyshuollon työhöntulotarkastuksesta annettu, hyväksyttävä todistus työkykyisyydestä.

Hakemuksiin tulee liittää ne koulu- ja työtodistukset, joihin hakija haluaa vedota. Hakemukset tulee toimittaa Enontekiön Perusturvalautakunnalle 2.5.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Enontekiön Sosiaalitoimisto, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ.

Lisätietoja antavat vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo puh 040- 766 9834   ja sairaanhoitaja Anne Jänkälä puh 016 5541100

Palkkaus  KVTES:n mukaan.

Enontekiöllä 11.4.2017
Enontekiön perusturvalautakunta

 

EANODAGA VUOĐĐODORVOLÁVDEGODDI almmuha ohcanláhkai

  1. LAGAšDIKŠU bargosoahpamušvuđot doaimma
  1. LAGAšDIKŠU sadjásašvuođa áig. 10.5.-30.8.2017

Vuođđobargobáiki lea Luppokoti.  Bargu sáhttá sisttisdoallat maiddái sosiáladoaimma čujuhan eará bargguid.  Golbmavuorrobargu.

Gelbbolašvuođagáibádussan lagašdikšu dutkkus dahje eará vástideaddji dutkkus (Láhka sosiálafuolahusa ámmátbargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain 272/2005) ja lágas dearvvasvuođasuorggi ámmatbargoveagas (559/94)  mearriduvvon ámmatolbmo registreren.

Buorre sámegiela njálmmálaš dáidu gehččojuvvo ovdun.

Lagašdikšu doaimmas čuvvojuvvo 4 mánu geahččalanáigi.  Válljejuvvon bargi galgá ovdal geahččalanáiggi nohkama doaimmahit gieldda bargodearvvasvuođafuolahusa barguiboahtindárkkistusas addojuvvon, dohkálaš duođaštusa bargonávccalašvuođas.

Ohcci galgá laktit ohcamussii mielddusin daid skuvla- ja bargoduođaštusaid, maidda son háliida doarjalit. Ohcamušaid galgá doaimmahit Eanodaga vuođđodorvolávdegoddái 2.5.2017 d. 15.00 rádjai čujuhussii Eanodaga sosiáladoaimmahat, Ovnnesgeaidnu 165, 99400 EANODAT.

Lassidieđuid addába vástideaddji dikšu Satu-Marja Eira-Keskitalo tel. 040-766 9834 ja buohccidivššár Anne Jänkälä tel. 016 5541100

Bálká  mearrašuvvá GVBES mielde.

Eanodagas 11.4.2017
Eanodaga vuođđodorvolávdegoddi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat