Arkisto

Kategoriat
syyskuu 12, 2017

Saamenkielinen hanketyöntekijä ajalle 2.10.2017 – 30.6.2018

Enontekiön kunnan koulutoimessa haettavana

Saamenkielinen hanketyöntekijä ajalle 2.10.2017 –  30.6.2018
Kiertävän hanketyöntekijän tehtäviin kuuluu hankkeen mukaisesti kulttuurituokioiden ja asiantuntijoiden järjestämistä kouluille, saamen kielen opetuksen koordinointia ja kehittämistä, kielirikasteisen oppimateriaalin valmistamista ym.
Pätevyysvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto, saamen kielen taito (suullinen ja kirjallinen). Palkkaus KVTES:n mukaan.
Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä ansioluettelo. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. Tehtävän täytössä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa. Hakemukset tulee jättää 25.9.2017  klo 15.00 mennessä osoitteella: Enontekiön koulutoimi, Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Lisätietoja antaa rehtori-sivistystoimenjohtaja Laila Nikunlassi, puh. 040 547 4938 laila.nikunlassi@enontekio.fi

Eanodaga gieldda skuvladoaimmas ohcanláhkai
Sámegielat prošeaktabargi áigodahkii 2.10.2017 –  30.6.2018
Johtti prošeaktabargi bargguide gullet prošeavtta mielde kulturbottuid ja áššedovdiid ordnen skuvllaide, sámegiela oahpahusa koordineren ja ovddideapmi, sámegielat oahppamateriála ráhkadeapmi jed.
Gelbbolašvuođagáibádussan heivvolaš allaskuvladutkkus, sámegiela dáidu (njálmmálaš ja čálalaš). Bálká GVBES:a mielde.
Ohcamušaide galgá bidjat mielddusin gelbbolašvuođa čujuheaddji duođaštusaid sihke ánsologahallama. Válljejuvvon galgá ovdal barggu vuostáváldima ovdanbuktit mánáiguin bargi rihkusduogáža čielggadeamis addojuvvon lága 504/02 gáibiduvvon rihkusregisttarváldosa. Barggus lea 2 mánotbaji geahččalanáigi. Ohcamušaid galgá guođđit 25.9.2017  dmu 15.00 rádjai čujuhusain: Enontekiön koulutoimi, Ounastie 165, 99400 Eanodat /Enontekiö
Lassidieđuid addá rektor-čuvgehusdoaimmahoavda Laila Nikunlassi, tel. 040 547 4938 laila.nikunlassi@enontekio.fi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat