Arkisto

Kategoriat
kesäkuu 14, 2017

SAAMENKIELINEN LÄHIHOITAJA, SÁMEGIELAT LAGAŠDIVŠŠÁR

ENONTEKIÖN SOSIAALITOIMISTO   julistaa haettavaksi

SAAMENKIELISEN LÄHIHOITAJAN määräaikaisen työsopimussuhteisen sijaisuuden 31.3.2018  SAAKKA; työaika 25 % kokoaikaisesta työajasta

Ensisijainen sijoituspaikka on kunnan  kotipalvelu. Työtehtäviä voi olla myös muualla sosiaalitoimen työtehtävissä.   Yleistyöaika, jonkin verran ilta-ja viikonlopputyötä. Työaika 10 tuntia viikossa. Työaikaa täydennetään mahdollisuuksien mukaan.

Kelpoisuusvaatimuksena  lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005) ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) mukainen laillistus.

Sujuva saamenkielen suullinen taito edellytetään.

Sijaisuuteen valitun tulee toimittaa  kunnan  työterveyshuollon työhöntulotarkastuksesta annettu, hyväksyttävä todistus työkykyisyydestä  kuukauden kuluessa työn aloittamisesta.

Hakemuksiin tulee liittää ne koulu- ja työtodistukset, joihin hakija haluaa vedota. Hakemukset tulee toimittaa Enontekiön sosiaalitoimistoon 30.6. 2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Enontekiön sosiaalitoimisto, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ.

Lisätietoja antavat sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm puh. 040 559 8367 (ajalla 14.6.-22.6) ja perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi puh. 040 180 3617 (ajalla 26.6.-30.6)

Palkkaus  KVTES:n mukaan.

Enontekiöllä 14.6.2017
Enontekiön  sosiaalitoimisto

 

EANODAGA SOSIÁLADOAIMMAHAT almmuha ohcanláhkai

SÁMEGIELAT LAGAŠDIVŠŠÁRA mearreáigásaš bargosoahpamušvuđot sadjásašvuođa 31.3.2018  rádjai ; bargoáigi 25 % ollesáigásaš bargoáiggis

 Ovdasaji sajustanbáiki lea gieldda ruoktobálvalus. Barggut sáhttet leat maiddái eará sajis sosiáladoaimma bargguin.  Dábálašbargoáigi, muhtin veardde eahket-ja vahkuloahppabargu. Bargoáigi 10 diimmu vahkus. Vejolašvuođaid mielde bargoáigi sahttá lasihit.

Gelbbolašvuođagáibádussan  lagašdivššára dutkkus dahje eará vástideaddji dutkkus Láhka sosiálafuolahusa ámmátlaš bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain 272/2005) ja dearvvasvuođafuolahusa ámmátlaš bargoveagas addojuvvon lágas (559/94) dárkkuhuvvon lágalašvuođa oažžun.

Njuovžilis sámegiela njálmmálaš dáidu eaktuduvvo.

Sadjásašvuhtii válljejuvvon bargi galgá doaimmahit gieldda bargodearvvasvuođafuolahusa bargui boahtindárkkistusas addojuvvon, dohkálaš duođaštusa bargonávccas mánotbaji siste barggu álggaheamis.

Ohcamušaide galgá laktit daid skuvla- ja bargoduođaštusaid, maidda ohcci háliida doarjalit. Ohcamušaid galgá doaimmahit Eanodaga sosiáladoaimmahahkii 30.6. 2017 dmu 15.00 rádjai čujuhussii Eanodaga sosiáladoaimmahat, Ounastie 165, 99400 EANODAT.

Lassidieđuid addá sosiálajođiheaddji Miia Ahlholm tel. 040 559 8367 (áigodagas 14.6.-22.6.) ja vuođđodorvohoavda Annikki Kallioniemi tel 040 180 3617 (áigodagas 26.6.-30.6.)

Bálká  GVBES:a mielde.

Eanodagas 14.6.2017
Eanodaga  sosiáladoaimmahat

 

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat