Sosiaali ja terveys

Päivystys

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus tarjoaa verkkoasiointia, ohjausta ja neuvontaa tietoturvallisesti Pohjois-Suomen alueella sosiaali- ja terveydenhuollon kysymyksissä. Palveluiden tuottajina ja kehittäjinä toimivat kunnat, kuntayhtymät, järjestöt, Lapin yliopisto, ammattikorkeakoulut, aluehallintoviranomaiset, maakuntien liitot, yksityiset palveluntuottajat ja teknologiayritykset sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, joka ylläpitää palveluportaalia.

Sosiaaliosasto

Sosiaalipäivystys: Arkipäivisin voi ottaa yhteyttä suoraan sosiaaliosaston työntekijöihin. Virka-ajan ulkopuolella iltaisin ja viikonloppuisin yhteyttä voi ottaa puh. 112

Sosiaalitoimiston puhelinaika klo 12.30 – 13.30.

Enontekiöllä kuntalaiset voivat kysyä neuvoja aikuissosiaalityöhön, lastensuojeluun, lapsiperheiden sosiaalipalveluihin, toimeentulotukeen, vammaispalveluihin ja vanhustenhoitoon liittyen verkkoneuvonnasta. Palvelua annetaan myös saamenkielellä.

Kirjaudu palveluun tästä: http://www.sosiaalikollega.fi/asiakkaat/enontekio

 

Kunnan päihdestrategia
Palveluopas ikäihmisille, maaliskuu 2017
Enontekiön liikennepalvelut
Perhehoidon toimintaohje ja palkkiot