Sosiaali ja terveys

Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tavoitteena on taata vammaisille henkilöille samat palvelut kuin muillekin kuntalaisille. Yleisten sosiaalipalveluiden lisäksi vammainen henkilö voi tarvita erityispalveluja esim. asunnon muutostöiden tu-kemista ja asunnon varustamista tarvittavin apuvälinein.

Vaikeavammainen henkilö voi saada liikkumiseen, viestintään ja vapaa-ajan toimintoihin tarvittaviin apuvälineisiin avustusta sosiaalitoimesta.

Lisätietoja:
Perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi p. 040-180 3617