Arkisto

Kategoriat
syyskuu 28, 2017

Uudelleen haettavana saamenkielisen hanketyöntekijän tehtävä ajalle 1.11.2017 – 30.6.2018

Enontekiön kunnan koulutoimessa uudelleen haettavana

Saamenkielinen hanketyöntekijä ajalle 1.11.2017  –  30.6.2018.
Kiertävän hanketyöntekijän tehtäviin kuuluu hankkeen mukaisesti kulttuurituokioiden ja asiantuntijoiden järjestämistä kouluille, saamen kielen opetuksen koordinointia ja kehittämistä, kielirikasteisen oppimateriaalin valmistamista ym.
Pätevyysvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto, saamen kielen taito (suullinen ja kirjallinen). Palkkaus KVTES:n mukaan.
Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä ansioluettelo. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. Tehtävän täytössä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa. Hakemukset tulee jättää 20.10.2017  klo 15.00 mennessä osoitteella: Enontekiön koulutoimi, Ounastie 165, 99400 Enontekiö.
Aiemmin 25.9.2017 mennessä toimitetut hakemukset otetaan huomioon tehtävää täytettäessä.

Lisätietoja antaa rehtori Laila Nikunlassi, puh. 040 547 4938 laila.nikunlassi@enontekio.fi

Eanodaga gieldda skuvladoaimmas ohcanláhkai

Sámegielat prošeaktabargi áigodahkii 1.11.2017 –  30.6.2018
Johtti prošeaktabargi bargguide gullet prošeavtta mielde kulturbottuid ja áššedovdiid ordnen skuvllaide, sámegiela oahpahusa koordineren ja ovddideapmi, sámegielat oahppamateriála ráhkadeapmi jed.
Gelbbolašvuođagáibádussan heivvolaš allaskuvladutkkus, sámegiela dáidu (njálmmálaš ja čálalaš). Bálká GVBES:a mielde.
Ohcamušaide galgá bidjat mielddusin gelbbolašvuođa čujuheaddji duođaštusaid sihke ánsologahallama. Válljejuvvon galgá ovdal barggu vuostáváldima ovdanbuktit mánáiguin bargi rihkusduogáža čielggadeamis addojuvvon lága 504/02 gáibiduvvon rihkusregisttarváldosa. Barggus lea 2 mánotbaji geahččalanáigi. Ohcamušaid galgá guođđit 20.10.2017  dmu 15.00 rádjai čujuhusain: Enontekiön koulutoimi, Ounastie 165, 99400 Eanodat /Enontekiö
Ovdal 25.9.2017  rádjai doaimmahuvvon ohcamušaid váldit vuhtii,  go deavdit doaibma.

Lassidieđuid addá rektor  Laila Nikunlassi, tel. 040 547 4938 laila.nikunlassi@enontekio.fi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat