Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus

Yleistä tietoa Enontekiön kunnan varhaiskavatuksesta

Päivähoito tarjoaa alle oppivelvollisuusikäiselle lapselle turvallisen hoitopaikan vanhempien työn tai opiskelun ajaksi. Lapsen oikeus päivähoitoon alkaa vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen ja kestää siihen saakka, kun hän siirtyy perusopetuslaissa tarkoitettuna oppivelvollisena perusopetukseen. Päivähoitopaikka voidaan myöntää lapselle myös kasvatuksellisista ja kehityksellisistä syistä. Äidinkieleltään saamenkielisille lapsille tarjotaan päivähoitoa heidän äidinkielellään.

Enontekiöllä järjestetään päivähoitoa seuraavasti:

Päiväkoti Riekossa Hetassa
Ryhmäperhepäiväkoti Touhulassa Karesuvannossa
Karesuandon saamenkielisessä esikoulu Lávvussa (ostopalvelu)
Ryhmäperhepäiväkoti Peltovuomassa
Ryhmäperhepäiväkoti Saanassa Kilpisjärvellä

Päivähoitopaikan hakeminen

Päivähoitopaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Enontekiöllä päivähoitopaikkojen hakeminen seuraavalle hoitokaudelle 1.8.–31.7. tapahtuu huhtikuun aikana. Myös päivähoidossa oleville lapsille täytetään hoitohakemus vahvistuksena ja tarkistuksena hoitotarpeen jatkumisesta seuraavalle kaudelle. Päivähoitopaikkaa voi hakea myös ympäri vuoden. Mikäli vanhemmat eivät ota vastaan lapselle tarjottua hoitopaikkaa, on siitä ilmoitettava varhaiskasvatusohjaajalle mieluiten kirjallisesti ennen hoidon alkamista.

Päivähoitohakemuslomakkeita saa päivähoitopaikoista ja kunnan virastolta, mihin ne toimitetaan täytettynä tarvittavine liitteineen. Päivähoitohakemuksen voi tulostaa myös kunnan nettisivuilta.