Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatusmaksut

VARHAISKASVATUSMAKSUT

 

Varhaiskasvatusmaksut perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen bruttotulojen mukaan. Lähtökohtaisesti maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kuukaudelta. Maksu voidaan kuitenkin periä kahdeltatoista kuukaudelta, jos lapsi ei ole vuoden aikana ollut poissa päivähoidosta yli ¾ kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2017 alkaen

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 290 euroa. Saman perheen toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 261 euroa kuukaudessa ja siitä seuraavien lasten maksu enintään 58 euroa. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

 

Tulorajat ja perheen koko

Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistetut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n 3 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatusmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.3.2017 alkaen seuraavat:

 

Perheen henkilömäärä Tuloraja euroina/kk Maksuprosentti
2 1 915 11,5 %
3 1 915 9,4 %
4 2 053 7,9 %
5 2 191 7,9 %
6 2 328 7,9 %

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Varhaiskasvatusmaksun suuruuteen vaikuttavat asiat

Asiakasmaksun suuruuteen vaikuttaa varhaiskasvatuspäätöksessä ja – sopimuksessa määritelty varhaiskasvatusmuoto ja sovittu toimintapäivien määrä. Kokopäivähoidossa lapsen varhaiskasvatuksen tarve on yli 5 tuntia päivässä. Osapäivähoidossa lapsen tarve päivässä on enimmillään 5 tuntia tai vähemmän. Tällöin maksu on 60 % kunkin maksuluokan maksusta. Maksu porrastetaan maksuluokkiin kalenterikuukauden varattujen hoitopäivien mukaan seuraavasti:

 

Hoitopäiviä:

1-8pv/kk  =  maksu 60 %

9-16pv/kk  =  maksu 80 %

yli 16pv/kk  =  maksu 100 %

Mikäli lapsella on oikeus enintään 20 tuntia viikossa järjestettävään varhaiskasvatukseen, laskutetaan se 60 % mukaisesti.

Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu on osapäivähoidossa 15€/pvä ja kokopäivähoidossa 20€/pvä.

 

Esikoululaisen iltapäivähoidon maksut

Kokopäivähoito eli yli 9 tuntia/pv (esiopetus + yli 5 tuntia varhaiskasvatusta) 80%

Osapäivähoito:

7-9 tuntia/pv (esiopetus + 3-5 tuntia varhaiskasvatusta) 60%

enintään 7 tuntia/pv (esiopetus + enintään 3 tuntia varhaiskasvatusta) 40%

enintään 1 tunti/pv (esiopetus + 1 tunti varhaiskasvatusta) 20%

 

Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu peritään toteutuneiden päivien mukaan.

Mikäli huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa eikä sitä ole peruttu ennen päätöksen mukaista alkamisajankohtaa, huoltajilta voidaan periä puolet kuukausimaksusta.

 

Varhaiskasvatusmaksusta saatavat hyvitykset

Pääsääntöisesti maksu peritään myös lapsen tilapäisten poissaolojen ajalta. Kuitenkin mikäli lapsi on sairautensa vuoksi pois varhaiskasvatuksesta yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Jos sairaus kestää koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan. Jos lapsi on muusta syystä ollut poissa koko kalenterikuukauden, eikä lapselle ole tehty määräaikaista keskeytystä, peritään puolet kuukausimaksusta.

Huoltajilla on mahdollisuus tehdä lapselle tilapäinen keskeytys, joka on kestoltaan vähintään neljän viikon mittainen. Mikäli keskeytys ilmoitetaan kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen keskeytyksen alkamista, ei ilmoitetuilta kuukausilta peritä maksua. Perhe ei voi hakea tilapäisen keskeytyksen ajalta lastenhoidon tukia.