Arkisto

Kategoriat
lokakuu 5, 2020

3 lähihoitajan tointa Luppokotiin

ENONTEKIÖN HYVINVOINTILAUTAKUNTA
julistaa haettavaksi
26.10.2020  klo 15.00  mennessä
3 lähihoitajan tointa

Lähihoitajien toimien ensisijainen sijoituspaikka on Luppokoti. Luppokoti on Sosiaalihuoltolain mukainen vanhainkoti.  Luppokodissa on 20 asiakaspaikkaa. Työaika jaksotyöaika. Työ on kolmivuorotyötä.

Lähihoitajan työtehtävä edellyttää kykyä itsenäiseen työhön, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta ja kehittävää työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena  on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto, sekä merkintä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstä Valviran rekisterissä. (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 / 3 §). Mikäli kelpoisuusden täyttäviä hakijoita ei ole, voidaan kaksi toimista täyttää määräaikaisesti. Saamenkielentaito katsotaan eduksi.

Työnantaja tukee henkilöstön saamenkielen taidon kehittämistä  ja taidon hankkimista.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Toimeen valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Tehtävän täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Enontekiön kunta on savuton kunta.

Lisätietoja: vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm puh. 040 559 8367.

Hakemukset, joihin on liitetty ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee toimittaa 26.10.2020 kello 15.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo(at)enontekio.fi tai postitse osoitteeseen Enontekiön kunnan kirjaamo, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ.

Enontekiön hyvinvointilautakunta

EANODAGA BURESVEADJINLÁVDEGODDI
almmuha ođđásit ohcanláhkai
26.10.2020 dmu 15 rádjai
3
lagašdivššára doaimma

Lagašdivššáriid doaimmaid ovdasaji sajustanbáiki lea Luppokoti. Luppokoti lea Sosiálafuolahuslágas dárkkuhuvvon boarrásiidruoktu. Luppokotis lea 20 áššehasbáikki. Bargoáigi áigodatbargoáigi. Bargu lea golmmavuorrobargu.

Lagašdivššára bargu eaktuda návcca iešráđálaš bargamii, buriid gulahallan- ja ovttasbargandáidduid, njuovžilvuođa ja ovddideaddji bargovuogi.

Gelbbolašvuođagáibádussan lea lagašdikšu dutkkus dahje eará danveardásaš dutkkus, sihke merken sosiála- ja dearvvasvuođafuolahusa ámmátolbmo birra Valvira registaris. (Sosiálafuolahusa ámmátbargobeagas addojuvvon lága 817/2015/ 3 §). Jos gelbbolašvuođa deavdi ohccit eai leat, sáhttá doaimmain guokte deavdit mearreáigásaččat.
Sámegieladáidu gehččojuvvon ovdun.

Bargoaddi doarju bargiid sámegieladáiddu ovddideami  ja dáiddu skáhppoma.

Bálká mearrašuvvá GVBES:a mielde. Doipmii válljejuvvon galgá doaimmahit dohkálaš doavttirduođaštusa dearvvasvuođadilistis ovdal doaimma vuostáváldima. Barggu deavdimis čuvvojuvvo 6 mb:a geahččalanáigi.

Eanodaga gielda lea suovahis gielda.

Lassidieđuid: boarrásiidfuolahusa bálvalushoavda Miia Ahlholm tel. 040 559 8367.

Ohcamušaid, maidda leat laktojuvvon ánsologahallan sihke gelbbolašvuođaduođaštusat, galgá doaimmahit 26.10.2020 dmu 15 rádjai čujuhussii šleađgapoasttain; kirjaamo(at)enontekio.fi dahje Eanodaga ahkeolbmuid bálvalusat, Ounastie 165, 99400 EANODAT

Eanodaga buresveadjinlávdegoddi

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat