Arkisto

Kategoriat
helmikuu 17, 2021

4 lähihoitajan tointa ikäihmisten yksikköön Luppokodille/4 lagašdivššára doaimma ahkeolbmuid ossodahkii Luppokotii

Tule Enontekiön tunturikuntaan tekemään merkityksellistä lähihoitajan työtä ikäihmisten yksikköön Luppokodille!

Haemme hyviä tyyppejä 4 lähihoitajan toimeen

Enontekiö on pirteä ja mahdollisuuksia täynnä oleva vajaan kahden tuhannen asukkaan ja pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi laajin kunta Suomen käsivarressa. Kunta on tunnettu tuntureistaan ja luontomatkailusta ja tarjoaa rauhallisen ja kauniin asuinympäristön sekä erinomaiset harrastusmahdollisuudet.

Enontekiön vahvuuksia ovat luonto, kulttuuri sekä eksotiikkaa tuova maantieteellinen sijainti pohjoisessa. Kunnassa yhteisöllisyys ja yhteistyö mahdollistavat laadukkaiden hyvinvointipalvelujen tuottamisen ja mahdollisuuden kehittää ja kehittyä omassa työssä.

20 paikkainen Luppokoti tarjoaa kokonaisvaltaista, hyvää arkea ympärivuorokautista hoivaa tarvitseville pitkäaikaisasukkaille sekä kotona asumisen tueksi lyhytaikaista hoitoa tarvitseville.

Lähihoitajana osallistut hyvää arkea tukevaan hoitotyöhön, sen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Työ edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä ikäihmisestä ja hänen tarpeistaan. Tehtävän hoitaminen edellyttää sitoutuneisuutta vanhustyöhön, kykyä sopeutua muuttuviin tilanteisiin, vastuuntuntoisuutta ja yhteistyötaitoja. Työ on kolmivuorotyötä neljän viikon tasoittumisjaksossa.

Lähityötiimiisi kuuluu sairaanhoitajia, lähihoitajia, osastoapulaisia sekä puhtaus- ja ruokapalvelun työntekijöitä. Esihenkilönä toimii vanhustenhuollon palvelupäällikkö. Pääset hyödyntämään työssäsi paikallisia ja alueellisia yhteistyöverkostoja. Tarjoamme mahdollisuuden työnohjaukselliseen tukeen. Työnantaja tukee henkilöstön saamenkielen taidon kehittämistä ja taidon hankkimista.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto, sekä merkintä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstä Valviran rekisterissä. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 817/2015 3 §). Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Toimeen valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen toimen vastaanottamista. Noudatamme tehtävän täytössä 6 kk:n koeaikaa.
Enontekiön kunta on savuton työpaikka.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Hakemukset, joihin on liitetty ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee toimittaa 15.3.2021 kello 15.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo(at)enontekio.fi tai postitse osoitteeseen Enontekiön kunnan kirjaamo, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ.

Lisätietoja: vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm puh. 040 559 8367, miia.ahlholm(at)enontekio.fi

Boađe Eanodaga duottargildii bargat lagašdivššára dehálaš barggu ahkeolbmuid ossodahkii Luppokotii !

Ohcat vuogas olbmuid 4 lagašdivššára doibmii

Eanodat lea ealaskas ja vejolašvuođaid dievva leahkki vádjit guovtti duhát ássi ja viidodaga dáfus Suoma goalmmádin viidásamos gielda Suoma Giehtaruohttasis. Gielda lea dovddus dan duoddariin ja luondduturismmas ja dat fállá ráfálaš ja čáppa ássanbirrasa sihke erenomáš astoáiggevejolašvuođaid.

Eanodaga nanusvuođat leat luondu, kultuvra sihke geográfalaš sajádat davvin, mii mielddisbuktá eksotihka. Gielddas searvvušlašvuohta ja ovttasbargu dahket vejolažžan alladássásaš buresveadjinbálvalusaid buvttadeami ja vejolašvuođa ovddidit ja ovdánit iežas barggus.

20 báikásaš Luppokoti fállá oppalaš, buori árgga guhkesáigge ássiide, geat dárbbašit birra jándora dikšuma, ja maiddái oanehis áigge dikšuma dan dárbbašeaddjiide ruovttus ássama doarjjan.

Lagašdivššárin oassálasttát buori árgga doarju dikšunbargui, dan plánemii, ovddideapmái ja árvvoštallamii. Bargu eaktuda oppalaš oainnu ahkeolbmuin ja su dárbbuin. Barggu dikšun eaktuda čatnaseami boarrásiidbargui, návcca vuogáiduvvat rievdi diliide, vásttolašvuođa ja oktasašbargodáidduid. Bargu lea golmmavuorrobargu njealje vahku dássánanbajiin.

Lagašbargojovkui gullet buohccedivššárat, lagašdivššárat, ossodatveahkkebargit ja čorgen- ja borramušbálvalusa bargit. Jođiheaddjin doaibmá boarrásiidfuolahusa bálvalushoavda. Beasat ávkin geavahit barggustat báikkálaš ja guvllolaš oktasašbargofierpmádagaid. Fállat vejolašvuođa barggujođiheami doarjagii. Bargoaddi doarju bargoveaga sámegiela dáiddu buorideami ja dáiddu skáhppoma.

Gelbbolašvuođagáibádussan lea lagašdivššára dutkkus dahje eará vástideaddji dutkkus, sihke merkejupmi sosiála- ja dearvvasvuođafuolahusa ámmátolbmos Valvira registaras. (Láhka sosiálafuolahusa ámmátolbmuid gelbbolašvuođagáibádusain 817/2015 3 §). Bálvalangaskavuođa eavttut ja bálká mearrašuvvet KVTES:a mieldásaččat. Doibmii válljejuvvon bargi galgá doaimmahit dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođastis ovdal doaimma vuostái váldima. Čuovvut barggu deavdimis 6 mb:a geahččalanáigge. Eanodaga gielda lea suovahis bargosadji.

Barggus eaktuduvvo njoammudávdalága 48 §:a eaktudan boahkuhansuodji.

Ohcamušaid, maidda leat laktojuvvon ánsologahallan sihke gelbbolašvuođaduođaštusat, galgá doaimmahit 15.3.2021 dmu 15.00 rádjai elektrovnnalaččat čujuhussii kirjaamo(at)enontekio.fi dahje poastta fárus čujuhussii Eanodaga gieldda girjenkantuvra, Ounastie 165, 99400 EANODAT.

Lassidieđut: boarrásiidfuolahusa bálvalushoavda Miia Ahlholm tel. 040 559 8367, miia.ahlholm(at)enontekio.fi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat