Arkisto

Kategoriat
joulukuu 18, 2017

Saamen kielipesät lapsille käynnistyvät

Enontekiön kunnan ensimmäinen pohjoissaamenkielinen kielipesä aloittaa toimintansa tammikuussa 2018. Toiminta käynnistyy Hetassa perhepäivähoitona. Lapsia ryhmään mahtuu 4 kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa ja 1 osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa.

Lisätietoja kielipesätoiminnasta antaa vastaava lastentarhanopettaja Tiia Saatio, tiia.saatio@enontekio.fi

Kielipesä on alle kouluikäisille kielivähemmistön tai alkuperäiskansan lapsille tarkoitettu varhaiskasvatuspaikka, jossa lapsille puhutaan ainoastaan kielipesäkieltä, vaikka he eivät osaisi sitä vielä aloittaessaan. Kielipesässä kieltä opitaan luonnollisissa arjen tilanteissa. On hyvä muistaa, että kielipesän merkitys kielen oppimisessa korostuu varsinkin silloin, jos lapsella ei ole kielen tukea kotona. Siksi lapsen tulisi olla hoidossa ja kuulla kieltä mieluummin joka päivä, mutta kuitenkin vähintään 25 tuntia viikossa. Hoitopäivien välillä ei saisi myöskään olla liian pitkiä taukoja, koska kieli ei välttämättä pääse silloin kehittymään täysipainoisesti.

Opas kielipesälasten vanhemmille, Saamelaiskäräjät, 2015: http://www.samediggi.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=45&Itemid=123&lang=finnish


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat