Asuminen ja ympäristö

Rakentajan muistilista

1. Ota ajoissa yhteyttä
Toimitusjohtaja Johannes Rauhala hoitaa Enontekiön Sähkö Oy:n alueella sähköliittymä- ja työmaasähköasiat.
Sähköliittymäasioissa ole yhteydessä aina sähköpostitse johannes.rauhala@enontekio.fi

Liittymäsopimusta varten tarvitset:
– kartan liittymän sijainnista
– asemapiirros, johon on merkitty tontin rekisterinumero,
sähköpääkeskuksen ja rakennuspaikan sijainti.
– yli 63A:n liittymiin pääkeskuskaavio
– liittymän pääsulakekoon ja lämmitysjärjestelmän tiedot

2. Valitse sähköurakoitsija
On hyvä muistaa, että urakkasopimus kannattaa tehdä aina kirjallisena. Muistathan, että sähköasennuksille on Sähköturvallisuuslain 1135/2016 mukaan tehtävä käyttöönottotarkastus enne lopullista käyttöönottoa. Huolehdi myös, että saat sähköurakoitsijaltasi käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjat, loppupiirustukset sekä käyttöohjeet.

3. Teetä rakennukselle sähkösuunnitelma
Sähköurakoitsijalla tulee olla Sähkötarkastuskeskuksen tai Turvatekniikan keskuksen myöntämä lupa.
Enontekiön Sähkö Oy ei tee sähkösuunnitelmia.

4. Liittymissopimus
Liittymissopimus tehdään ennen kuin rakennus liitetään sähköverkkoon. Liittymissopimukseen määritellään sähköliittymän liittymiskohta ja -maksu. Liittymän toimitusaika on vähintään kuusi viikkoa, joten ole ajoissa liikkeellä. Enontekiön Sähkö Oy toimittaa kaapelin liittymiskohtaan asti. Mittauskeskus ja liittymiskaapeli eivät sisälly liittymismaksuun. Liittymiskohta on yleensä tontin rajalla.

5. Tonttikeskus
Rakennusajan sähkön saat rakennukselle sijoitettavasta työmaakeskuksesta tai edullisimmin rakennukselle sijoitettavasta mittauskeskuksesta. Sama mittauskeskus soveltuu yleensä sellaisenaan lopulliseen käyttöön ja se voidaan sijoittaa jo rakentamisvaiheessa lopulliseen paikkaansa. Mittauskeskus tulee varustaa ylijännitesuojilla. Mikäli kyseessä on vapaa-ajanasunto, tulee mittauskeskus sijoittaa rakennuksen ulkoseinälle siten, että Enontekiön Sähkö Oy:n mittariasentajalla on esteetön pääsy mittarille. Enontekiön Sähkö Oy:ltä voit tiedustella työmaa- ja mittauskeskuksista sähköpostitse osoitteesta johannes.rauhala@enontekio.fi.

6. Liittymisjohto
Liittymisjohdon rakennuttamisesta vastaa liittyjä. Liittymisjohdon toimittamisesta voit sopia Enontekiön Sähkö Oy:n tai haluamasi sähköurakoitsijan kanssa. Tonttialueella kaapeliojan kaivaminen ja peittäminen kuuluvat myös rakentajalle. Ojan tulee olla vähintään 0,8 metriä syvä.

7. Valitse sähkönmyyjä.
Voit kilpailuttaa sähkösopimuksesi osoitteessa http://www.sahkonhinta.fi

8. Yleistietolomake
Yhteystietolomake tulee toimittaa sähköurakoitsijan toimesta Enontekiön Sähkö Oy:lle 14 vuorokautta ennen toivottua kytkentää. Sähköä ei voida kytkeä, ennen kuin siirtosopimus Enontekiön Sähkö Oy:n kanssa sekä sähkösopimus sähkönmyyjän kanssa on tehty.
Yleistietolomakepohja