Asuminen ja ympäristö

Usein kysyttyä

Sähköjen katkaisu poissaolon ajaksi
Jos sähköt katkaistaan irrottamalla pääsulakkeet, myös mittarilta katkeaa sähkö. Mittarin luenta ei tällöin enää onnistu. Tämä tulkitaan verkkoyhtiössä mittarin vikatilanteeksi, jolloin asentajamme alkavat selvittämään vikaa. Pääsulakkeiden sijaan sähköt tulee katkaista mittarissa olevasta painonapista. Mikäli mittarissasi ei ole kytkentälaitetta, ota yhteys asiakaspalveluumme.
Kun mittari ei ole luennassa, teille tulee arviolasku käyttöpaikkanne kulutuksesta.
Mittarin kuluttama omakäyttösähkö ei vaikuta sähkölaskuusi, joten mittariin voi huoletta jättää sähköt päälle.

 

Miksi saan kaksi sähkölaskua?
Sähkön siirto ja myynti on eriytetty toisistaan. Enontekiön Sähkö Oy lähettää sähkön siirrosta aiheutuneen laskun, joka muodostuu perusmaksusta (€/kk), siirtomaksusta (snt/kWh) ja sähköverosta (snt/kWh). Siirtomaksun ja sähköveron suuruus laskutetaan sähköenergian käytön mukaan. Valitsemasi sähköenergian myyjän lasku muodostuu energiamaksusta (snt/kWh) ja  perusmaksusta (€/kk).

 

Voinko siirtää laskun eräpäivää?
Sähkönsiirto laskun eräpäivää voit muuttaa verkkoasiointipalvelussa osoitteessa https://ise.pset.fi, tai soittamalla asiakaspalveluumme.

Jos käytössäsi on e-lasku, tee muutos maksupäivään myös verkkopankissasi. Suoraveloituslaskun eräpäivää ei voi siirtää.

Viivästyskorko peritään alkuperäisen eräpäivän jälkeen maksetuista laskuista. Viivästyskorko 7% laskun kokonaissummasta.

 

Kuinka saan tilattua e-laskun?
Pystyt tekemään e-laskusopimus ainoastaan omassa verkkopankissasi. E-lasku on turvallinen ja ekologinen tapa vastaanottaa ja maksaa laskuja. E-laskunsopimuksen tekemiseen tarvitset viimeisimmän laskun Enontekiön Sähkö Oy:ltä. Noudata verkkopankkisi ohjeita e-laskusopimuksen teossa.

 

Miksi laskuni suuruudet vaihtelevat ja miksi laskuni summa on niin suuri?
Etäluettavat mittarit kertovat reaaliaikaisesti käyttöpaikan kulutuksen, jolloin myös sähkölaskutus on ajantasaista. Tällöin myös laskun loppusummakin muodostuu toteutuneen käytön mukaan.

Energian käyttö vaihtelee vuodenajasta riippuen. Energiaa vievät eniten lämmitys, kodinkoneet ja koneellinen ilmanvaihto.

Käyttöpaikkasi ajantasaiset kulutustiedot näet verkkoasiointipalvelusta osoitteessa https://ise.pset.fi.

Kuluttajien energianeuvonta tarjoaa maksutonta opastusta: http://www.lapinenergianeuvonta.fi/fi
tai
https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/kuluttajien_energianeuvonta

 

Mistä sähkön hinta muodostuu?
Sähkön hinta muodostuu kolmesta osasta: sähkön verkkopalvelun hinnasta, sähköenergian hinnasta ja veroista. Yleensä jokainen osa muodostaa noin kolmanneksen sähkön kokonaishinnasta. Hintojen osuudet voivat vaihdella sähkön käyttöpaikan ja kulutuksen perusteella.

Verkkopalvelu sisältää sähkön toimituksen kotiin ja sähköverkkojen ylläpidon. Verkkopalvelun hintaa ei voi kilpailuttaa.

Sähköenergia on kuluttamaasi sähköä, jota ostat sähkönmyyjältä. Sähköenergiamaksu koostuu kiinteästä perusmaksusta ja sähkön käytöstä riippuvasta kulutusmaksusta.

Sähköenergian ja verkkopalvelun lisäksi maksat sähkölaskussasi arvonlisäveroa, sähköveroa sekä huoltovarmuusmaksua.
Video: mistä sähkön hinta muodostuu?

 

Yhteystietoni ovat muuttuneet
Ilmoita muutoksista asiakaspalveluumme puhelimitse tai sähköpostitse. Muistathan myös ilmoittaa muutokset sähköenergian myyjällesi. Ilmoita meille mahdolliset muutokset laskutusosoitteen, uuden sukunimesi tai yhteystietojesi muuttuessa. Maistraattiin tai postiin tehdyt muutokset eivät päivity asiakastietoihimme.

 

Vahingonkorvaus
Verkkoyhtiö ei ole Sähkömarkkinalain 588/2013 mukaan korvausvelvollinen sähkökatkon aiheuttamista välillisistä vahingoista.
Suomessa myynnissä olevien sähkölaitteiden tulee kestää normaalit sähkökatkokset kaikissa käyttötilanteissa. Mikäli laite vaurioituu sähkökatkoksen seurauksena, kyse on laitteen viasta, josta vastaa laitteen myyjä tai maahantuoja.
Joskus verkossa esiintyy vikatilanne, jossa asiakkaalle tulee sähkö, mutta nollajohdin on katkennut. Tämä ns. nollavika aiheuttaa suurta jännitteen vaihtelua, joka rikkoo sähkölaitteita. Nollaviasta aiheutuneet laitevauriot verkkoyhtiö korvaa. Verkkoyhtiö tietää joko järjestelmän kautta tai paikan päällä käyden, jos vian aiheuttaja on ollut nollavika.

 

Vakiokorvaus
Sähkön loppukäyttäjällä on oikeus sähkönjakelun tai sähköntoimituksen yhtäjaksoisen keskeytymisen perusteella vakiokorvaukseen, jos jakeluverkonhaltija ei osoita, että sähkönjakelun tai sähköntoimituksen keskeytyminen johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottavan huomioon toiminnassaan ja jonka seurauksia hän ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää tai voittaa.

Vakiokorvauksen määrä sähkönkäyttäjän vuotuisesta siirtopalvelumaksusta on:
1. 10 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 12 tuntia,
mutta vähemmän kuin 24 tuntia;
2. 25 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 24 tuntia,
mutta vähemmän kuin 72 tuntia;
3. 50 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 72 tuntia,
mutta vähemmän kuin 120 tuntia;
4. 100 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 120 tuntia,
mutta vähemmän kuin 192 tuntia;
5. 150 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 192 tuntia,
mutta vähemmän kuin 288 tuntia;
6. 200 prosenttia, kun keskeytysaika on ollut vähintään 288 tuntia.

Sähkön loppukäyttäjälle kalenterivuoden kuluessa maksettavien vakiokorvausten määrä on kuitenkin enintään 200 prosenttia vuotuisesta siirtopalvelumaksusta tai 2 000 euroa. Jos sama sähkönjakelun tai sähköntoimituksen keskeytyminen ulottuu kahden kalenterivuoden ajalle, jyvitetään keskeytymisestä maksettava vakiokorvaus enimmäismäärää laskettaessa kullekin kalenterivuodelle sen perusteella, mikä osuus keskeytymisajasta kuhunkin kalenterivuoteen kohdistuu. Vakiokorvauksen enimmäisrahamäärää voidaan tarkistaa valtioneuvoston asetuksella rahanarvon muutosta vastaavasti.
Jos sähkön loppukäyttäjälle maksetaan verkkopalvelun keskeytymisen johdosta vakiokorvaus, hänellä ei ole oikeutta myös hinnanalennukseen saman keskeytyksen johdosta.