Asuminen ja ympäristö

Karesuvannon jätevedenpuhdistamo, päästötarkkailu 27.9.2016