Asuminen ja ympäristö

Karesuvannon Jätevedenpuhdistamo, Liete, Helmikuu 2022