Asuminen ja ympäristö

Karesuvannon Vedenottamo, Lähtevä Talousvesi 17.8.2021