Asuminen ja ympäristö

Peltovuoman Vedenottamo, Lähtevä Talousvesi, 17.8.2022