Asuminen ja ympäristö

Talousvesi, Karesuvannon Vo, Lähtevä, 16.8.2022