Asuminen ja ympäristö

Kaavoitus

Kaavoitus

Kaavoituksen tavoitteena on ohjata yhdyskuntien rakentamista, luonnonvarojen käyttöä, maisemallisia toimenpiteitä, kunnallistekniikkaa ja ympäristönsuojelua. Alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi kunta laatii yleiskaavoja ja asemakaavoja.

Yleiskaavoitus

Yleiskaavassa osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet ja se toimii perustana asemakaavojen laatimisessa. Yleiskaava voidaan mm. ranta-alueilla ja kyläalueilla laatia myös suoraan rakentamista ohjaavaksi kaavaksi.

Asemakaavoitus

Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Asemakaavassa osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja siinä ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemankuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Asemakaavan laatiminen etenee Maankäyttö- ja rakennuslain määräysten mukaisesti.