Asuminen ja ympäristö

Karesuvannon jätevedenpuhdistamo, päästötarkkailu 8.12.2016