Asuminen ja ympäristö

Skierrikujan tonttien hakuohjeet

Kilpisjärven Skierrikujan omakotitontit (kaavamerkintä AO) asetetaan yleiseen hakuun. Hakuaika alkaa 1.7.2021 ja päättyy 15.8.2021 klo 23.59.

Hakemus tontin varaamiseksi on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava osoitteeseen kirjaamo@enontekio.fi tai Enontekiön kunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö. Hakemusten on oltava perillä hakuajan päättyessä.

Hakemukselle voi valita useamman tontin, jolloin tontit on numeroitava kiinnostavuusjärjestyksessä. Hakija voi saada varauksen vain yhteen tonttiin. Jos hakuaikana samaan tonttiin tulee useampi hakemus, tontinsaajat valitaan arpomalla. Jokainen hakemus saa arvonnan seurauksena arpanumeron, jonka mukaisessa järjestyksessä hakemukset käydään läpi. Hakija saa sen tontin, mikä on kiinnostavuusjärjestyksessä korkein varaamaton tontti. Eli käytännössä arvotaan hakemusten järjestys, jossa hakija saa ”omalla vuorollaan” korkeimmalla sijalla olevan vapaan tontin.

Arvontatilaisuuden jälkeen vapaaksi jääneet tontit ovat haettavissa niin sanotun jatkuvan haun periaatteella.

Esimerkki hakemuksesta:
Olen kiinnostunut seuraavista tonteista (kiinnostavuusjärjestyksessä):
1. Kilpisjärvi 46/4
2. Kilpisjärvi 46/2
3. Kilpisjärvi 46/5

Tonttien luovutusehdot

Varaus on voimassa 12 kuukautta, johon voidaan erityisistä syistä myöntää enintään 12 kuukautta jatkoaikaa. Kauppakirja on allekirjoitettava varaussopimuksen voimassaoloaikana. Varausmaksu on 300 euroa. Jatkoajalta peritään myös saman suuruinen varausmaksu. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta. Varauksen peruuntuessa varausmaksua ei palauteta varaajalle.

Tontille on rakennettava valmiiseen kuntoon asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen kauppakirjassa määrätty rakennus kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituspäivästä. Mikäli ostaja laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden, hän on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkona 20 % kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua ja jokaiselta seuraavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes velvoite on täytetty.

Tontin voi myös vuokrata, vuosittaisen vuokran suuruus 6 % kauppahinnasta.

Tontit voidaan luovuttaa, kun asemakaava on tullut voimaan ja kunnanvaltuuston päätös tonttien hinnoista on lainvoimainen.

Tonttien hinnat ja muut tiedot

Lisätietoja antaa maankäyttöinsinööri Kai Takkunen, kai.takkunen@enontekio.fi tai puh. 040 571 6537, tavoitettavissa 7.-23.7.2021.