Arkisto

Kategoriat
huhtikuu 4, 2018

Avoimet koulunkäynninohjaajan toimet

ENONTEKIÖN KUNNAN OPETUSTOIMESSA AVOINNA

Saamenkielisen koulunkäynninohjaajan toimi  toistaiseksi 1.8.2018 alkaen , sijoituspaikka Karesuvannon koulu.
Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynninohjauksen ammattitutkinto tai muu soveltuva ammatillinen perustutkinto.
Valinnassa painotetaan erityisesti aikaisempaa toimimista oppilaan henkilökohtaisena ohjaajana, kykenemistä yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa, hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.
Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä ansioluettelo.
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. Toimen täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Hakemukset tulee toimittaa osoitteella Elinvoimalautakunta/Opetustoimi  Ounastie 165, 99400  Enontekiö  27.4.2018 klo 15 mennessä.
Lisätietoja antaa rehtori Laila Nikunlassi, puh. 040 547 4938 laila.nikunlassi@enontekio.fi

Koulunkäynninohjaajan toimi  toistaiseksi 1.8.2018 alkaen , sijoituspaikka  Hetan koulukeskus.
Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynninohjauksen ammattitutkinto tai muu soveltuva ammatillinen perustutkinto.
Valinnassa painotetaan erityisesti aikaisempaa toimimista vaativan erityisen tuen oppilaan henkilökohtaisena ohjaajana, kykenemistä yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa, hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.
Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä ansioluettelo.
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. Toimen täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Hakemukset tulee toimittaa osoitteella Elinvoimalautakunta/Opetustoimi  Ounastie 165, 99400  Enontekiö 27.4.2018 klo 15 mennessä.
Lisätietoja antaa rehtori Laila Nikunlassi, puh. 040 547 4938 laila.nikunlassi@enontekio.fi

Eanodaga gieldda oahpahusdoaimmas ohcanláhkai

Sámegielat skuvllavázzinjođiheaddji doaibma doaisttážii 1.8.2018 rájes, sajustanbáiki Gárasavvona skuvla.
Gelbbolašvuođagáibádussan lea skuvllavázzinjođiheami ámmátdutkkus dahje eará heivvolaš ámmátlaš vuođđodutkkus.
Válljemis deattuhuvvojit erenomážit hárjánupmi oahppi persovnnalaš jođiheaddjin doaibmamis, čehppodat oktasašbarggus sierra čanusjoavkkuiguin, buorit olmmošgaskavuođa- ja gulahallandáiddut sihke njuovžilvuohta.
Bálkkámáksin mearrašuvvá GVBES:a mielde.
Ohcamušaide galgá laktit gelbbolašvuođaduođaštusaid sihke ánsologahallama.
Válljejuvvon bargi galgá ovdal barggu vuostáváldima ovdanbuktit mánáiguin bargiid rihkusduogáža čielggadeamis addojuvvon lága 504/02 eaktudan rihkusregisttarváldosa. Doaimma deavdimis čuvvojuvvo guđa mánotbaji geahččalanáigi.
Ohcamušaid galgá doaimmahit čujuhusain Eallinfápmolávdegoddi/Oahpahusdoaibma Ounastie 165, 99400  Eanodat  27.4.2018 dmu 15 rádjai.
Lassidieđuid addá rektor Laila Nikunlassi, tel. 040 547 4938 laila.nikunlassi@enontekio.fi

Skuvllavázzinjođiheaddji doaibma doaisttážii 1.8.2018 rájes , sajustanbáiki  Heahtá skuvlaguovddáš.
Gelbbolašvuođagáibádussan lea skuvllavázzinjođiheami ámmátdutkkus dahje eará heivvolaš ámmátlaš vuođđodutkkus.
Válljemis deattuhuvvojit erenomážit hárjánupmi gáibideaddji, erenomáš doarjaga oahppi persovnnalaš jođiheaddjin doaibmamis, čehppodat oktasašbarggus sierra čanusjoavkkuiguin, buorit olmmošgaskavuođa- ja gulahallandáiddut sihke njuovžilvuohta.
Bálkkámáksin mearrašuvvá GVBES:a mielde.
Ohcamušaide galgá laktit gelbbolašvuođaduođaštusaid sihke ánsologahallama.
Válljejuvvon bargi galgá ovdal barggu vuostáváldima ovdanbuktit mánáiguin bargiid rihkusduogáža čielggadeamis addojuvvon lága 504/02 eaktudan rihkusregisttarváldosa. Doaimma deavdimis čuvvojuvvo guđa mánotbaji geahččalanáigi.
Ohcamušaid galgá doaimmahit čujuhusain Eallinfápmolávdegoddi/Oahpahusdoaibma Ounastie 165, 99400  Eanodat  27.4.2018 dmu 15 rádjai.
Lassidieđuid addá rektor Laila Nikunlassi, tel. 040 547 4938 laila.nikunlassi@enontekio.fi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat