Arkisto

Kategoriat
joulukuu 18, 2018

Avustukset haettavana – Doarjagat leat ohcan láhkai

Enontekiön kunnan myöntämät avustukset ovat haettavissa 31.1.2019 saakka.
Hakuohjeet ja hakulomakkeet

Haettavat avustukset:

VAPAA-AIKATOIMI
Liikunnan toiminta-avustus sekä kohde- ja erityisavustus
Nuorison toiminta-avustus ja kohdeavustus
HYTE-avustus (vapaamuotoinen hakemus)

KULTTUURI
Kulttuurin kohdeavustus

INFRASTRUKTUURI
Avustus kylien latu- ja jääkenttien kunnostukseen ja hoitoon

KEHITTÄMINEN JA ELINVOIMA (vapaamuotoiset hakemukset)
Latuavustukset yritysten latupooleille
Elinvoimaa edistävät merkittävät tapahtumat -avustus
Kokkeilusäkki – avustus innovatiivisiin kokeiluihin (jatkuva haku)
Eanodaga gieldda mieđihan doarjagat leat ohcan láhkai 31.1.2019 rádjai.
Ohcanrávvagat ja ohcanskovit

Doarjagat ohcan láhkai:

ASTTUÁIGGE DOAIBMA
Lihkadeami doaibmandoarjja sihke čuozáhat- ja sierradoarjja
Nuoraid doaibmandoarjja ja čuozáhatdoarjja
HYTE-doarjja (friijahápmásaš ohcamuš)

KULTUVRA
Kultuvrra čuozáhatdoarjja

INFRASTRUKTUVRA
Doarjja giliid láhtto- ja jiekŋabánaid ordnemii ja dikšumii

OVDDIDEAPMI JA EALLINFÁPMU (friijahápmásaš ohcamušat)
Láhttodoarjagat fitnodagaid láhttojoavkkuide
Eallinfámu ovddideaddji dehálaš dáhpáhusat – doarjja
Kokkeilusäkki – doarjja innovatiivvalaš iskkadallamiidda (jotkkolaš ohcan)


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat