Arkisto

Kategoriat
elokuu 25, 2018

Bures boahtin Eanodaga Verddebeivviide 30.8.-2.9.2018 Heahtás

Eanodaga Verddebeaivvit du-so 30.8.-2.9.

Duorastat 30.8
dmu 18 Valontuojat –filbma Kino Hettas. Friija sisabeassan!
Valontuojat lea dokumeantafilbma Lappii elrávnnji geassimis ja gánddain áhčiid maŋis boahttin.

 

Bearjadat 31.8

Virgedoaimmahagas
dmu 10 Čilgehus lagašborramuša ja luonddubuktagiid dilis ja potentiaalista Tunturi-Lapissa -ovdanbuktin, Turismasuorggi dutkan- ja oahpahusinstituhtta.
dmu 10.30 Lagašborramuš Eanodagas ja Duottar-Lappis –panelaságastallan Lahka čoavjji – lahka váimmu! Boađe ságastallat lagašborramušas ja dan boahttevuođas.
dmu 10.30-14 Väylänvartta tunturiin ja takaisin – Alkuperäinen Lappiprošeakta ja maiddái Durdnos-Muoniojoga guolástanturismaprošeavtta ovdanbuktin.
Káfestallan

Ruovttuguovlomuseas

dmu 11.30 Bartaeaiggádiid piknik. Nubbi ruoktu Eanodagas? Ságastallo bartaeaiggádiid loaktimis Eanodagas.

Beaiveruovttus
dmu 13.30-15 Beaiveruoktu Riekkos rabas uvssaid beaivi. Mánáid dáiddačájáhus ja káfestallan.

Aspa ja Ounasmajat
dmu 12-15 Šilljotevdnen Ounasmajat ja Aspa šiljuin. Boađe hervet ilolaš govaiguin šiljuid gáhttakriittaid geavahemiin. Bures boahtin leat buohkat mánáin ahkeolbmuide.

Nuoraidvisti Kieppis

dmu 19-24 Kieppi disco. Bures boahtin buohkat badjeskuvllalaččat ja logahatlaččat.

Lapland Hotel Hetta
dmu 21 The Meänland –bändi loaiddasteapmi. Bileahtat 10 €.

Lávvardat 1.9

dmu 10-16 Girjerádju rabas
dmu 10-15
girjerádjosis Johtti: Girjerájus dál Eanodagas – Jutaava Kirjasto nyt Enontekiöllä !
dmu 10-15.30
Márkantoarga skuvlaguovddážis. Vuovdin láhkai buktagat, ovdanbuktimat. Fárus ee. Lappilaiset kylät ry ovdanbuktimin iežas doaimmaidis, Väylänvartta tunturiin ja takaisin – Alkuperäinen Lappi –prošeakta sihke Durdnos-Muoniojoga guolástanturismaprošeakta.
dmu 11 Defi geavaheapmi ja jiellun –info, SPR ja Sydänyhdistys
dmu 11.45 Girjecavgileapmi, skuvlla auditorio
dmu 12 Reading North –dokumeanta
girjebussevuoddji Oula Kotakorvas, skuvlla auditorio
dmu 12-13.30 Geađgemálen mánáide 1.-2.9.

Málejuvvojit geđggiin máinnasheakkalaččat čikŋan dahje omd. girjedeaddun dahje uksadoallin! Oahpaheaddjin Heli Keskitalo.
dmu 13 Enontekijät 2018 almmustahttin
Gielddaráđđehusa almmolaš čoahkkin,
olgun
Čoahkkima sáhttá čuovvut maiddái njuolgga neahtas https://www.youtube.com/channel/UCsEqifF_ADGD0oO1xd2pJMg
dmu 14.15 Girjecavgileapmi
dmu 14.30 Reading North -dokumeanta
girjebussevuoddji Oula Kotakorvas, skuvlla auditorio
dmu 15.00 Defi geavaheapmi ja jiellun –info, SPR ja Sydänyhdistys
Márkantoarggas sáhttá geahččalit maiddái njoarosteami, geahčadit boares mopedaid, oahpásmuvvat ambulánsii ja dan doibmii. Kalikka kalahtaa – vejolašvuohta oassálastit maiddái Keilinki-spellui.


***
dmu 16 Tunturin laella – Minun Enontekiö –konsearta, lihkadansáles. Loaiddasteaddjin Reetta Kumpulainen, Reijo Kumpulainen, nuoraid bändiriekkis ja OUTI. Bileahtat 10 €.
Konseartta álggos Tunturin laella – Minun Enontekiö -skearru almmustahttindilálašvuohta. Skearrut juohkin láhkai buohkaide konsearttas.

***
dmu 21 Verddedánssat Hotelli Jussan Tupas. Dánssuheaddjin Tapani Haapasaari joavku. Bileahtat 10 €.

Sotnabeaivve 2.9
dmu 14 Meassu kirkus ja dan maŋŋá searvegoddedálus 50 jage dassái rihppaskuvlla vázzán olbmuid deaivvadeapmi.

Bures boahtin!

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat