Arkisto

Kategoriat
23 kesäkuun, 2021

Enontekiölle tulossa hankkeilla paljon kehittämisvaroja

Keskikesään on mukava laskeutua hyvien hankeuutisten siivittämänä. Enontekiö on saamassa myönteisen päätöksen kolmeen kehittämishankkeeseen. Hankkeiden yhteisarvo ylittää 500 000 euroa. Kunnan omarahoitusta on tarvittu noin 70 000 euroa. Hankkeet ajoittuvat vuosille 2021- 2023.

Hyvinvoiva kuntalainen – työllisyyden kehittäminen Enontekiöllä
Hanke kestää kaksi vuotta ja hanketta toteuttamaan palkataan kaksi henkilöä. Tavoitteena on luoda kuntaan pysyvä työllistämisen  toimintamalli. Lisäksi aktivoidaan työnantajia, etsitään sopivia tekemättömiä töitä ja parannetaan työttömien työllistymistä.

Enontekiön reittien kokonaiskehittämissuunnitelman 2022-2028
Hankkeessa kunta sitoutuu kehittämään ulkoilureittejä vuosiksi eteenpäin. Työssä mietitään uusia reittejä, sekä vanhojen reittien laajentamista ja kunnostamista.  Suunnittelu on tarvelähtöistä ja toivomme suurta osallistumisaktiivisuutta asukkailta, yhdistyksiltä ja yrityksiltä.

Enontekiön kulttuurimatkailun kehittäminen
Hanke tähtää Järämän ja kotiseutumuseon alueiden kunnostamiseen ja kehittämiseen vetovoimaisemmiksi vierailukohteiksi.  Lisäksi kehitetään yhdessä yritysten kanssa rikkaaseen kulttuuriperintöömme nojaavia palvelutuotteita.  Hanke tekee tiivistä yhteistyötä mm. Johtti Sápmelaččat ry:n, sotahistoriaan liittyvien useiden sidosryhmien-, kotiseutu- ja kyläyhdistysten, maakuntamuseon, Yrjö Kokko -seuran ja Metsähallituksen kanssa.

Kaikki kolme hanketta edistävät Enontekiön asukkaiden hyvinvointia, sekä tukevat matkailua.  Työllistämishankkeen päätehtävä on työn ja tekijöiden kohtauttaminen, mutta myös reitti- ja kulttuurimatkailuhankkeiden avulla löytyy uusia työkohteita tulevina vuosina.

Hankkeiden virallisia päätöksiä odotellaan, joten toiminta niissä voi alkaa lomakauden jälkeen osaavan henkilöstön rekrytoinneilla.

Lisäksi kunta on mukana kahdessa yhteishankkeessa. Luonnontuotealan kasvukoordinaattori on Tunturi-Lapin ja Pellon yhteinen ponnistus luonnontuotteiden, kalastuksen ja porotalouden toimintaedellytysten parantamiseksi. Perhevapaalta työelämään on TEM:n rahoittama kokonaisuus, jossa halutaan tukea työelämään palaavien valmiuksia löytää elämäntilanteeseen sopivia työn tai koulutuksen polkuja.

Lisätietoja hankkeista: Tanja Lepistö 040 677 2466


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat