Arkisto

Kategoriat
28 joulukuun, 2020

Enontekiön budjetti lähes 8 miljoonaa euroa ylijäämäinen

Enontekiön kunnanvaltuusto kokousti maanantaina 21. joulukuuta lähes kahdeksan tunnin verran. Kokouksessa päätettiin talousarviosta vuodelle 2021 sekä sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja opetuksen ylitysanomuksista.

– Kokouksessa kirjoitettiin myös Enontekiön kunnan historiaa. Talousarvion ylijäämä 7,9 miljoonaa euroa on historian
paras. Näin sähköyhtiön myynti heijastuu myös kuntatalouteen. Valtuusto perusti myös koronarahaston, josta jaetaan
rahallista korvausta henkilöstölle koronapandemian aiheuttamasta ylimääräisestä kuormituksesta ja työtaakasta.
Kaiken kaikkiaan Enontekiön kunnanvaltuusto on tehnyt kuluneena vuonna useita merkittäviä ja tulevaisuuteen
positiivisesti vaikuttavia päätöksiä, joita ei monissa suuremmissakaan kunnissa pystytä tekemään, kertoo valtuuston
puheenjohtaja Seppo Alatörmänen.

Valtuusto teki kaksi lisäystä kunnanhallituksen valmistelemaan talousarvioon. Valtuusto halusi lisätä Enontekiön kunnan suurimman toimialan, sosiaalitoimen budjettiin sisällytettäväksi yhden lähihoitajan toimen Luppokodille, vaikka edellisvuoteen verrattuna kunnanhallitus oli lautakunnan esityksestä jo lisännyt talousarvioon kaksi hoiva-alan tehtävää. Esitys meni niukasti yhdellä äänellä läpi, äänin 7-8.

Sosiaalitoimi ylittää vuoden 2020 budjettinsa hieman yli 100 00 eurolla, perusterveydenhuolto 600 000 eurolla ja opetus 30 000 eurolla. Valtuusto hyväksyi nämä ylitykset, jotka johtuvat suurelta osin koronasta.
Valtionosuuksissa koronakompensaation on otettu huomioon.

Henkilöstöä tuetaan ylimääräisellä 50 000 eurolla

Keskeistä budjetissa on ymmärtää, että kaikille palvelualoille ja toimialoille sekä konsernin yhtiölle on asetettu samat päämäärät ja tavoitteet. Kunnanjohtaja rohkaisee talousarvion avauspuheessaan kuntaa ja sen luottamushenkilöitä ja työntekijöitä yhteistyöhön paikallisesti ja alueellisesti. Toisena merkittävänä seikkana on pyrkimys kuulla asiakkaita aiempaa paremmin. Talousarviossa panostetaan aiempaa enemmän henkilöstöön, työllisyyteen, ikäihmisiin, asumiseen ja elinvoimaan ml. markkinointi, lentoaseman toiminta ja maankäyttö sekä digitalisaatio. Vuoden 2021 toiminnassa tulee näkymään erityisesti kuntavaalit ja kuntastrategiatyö.

Toisena lisäyksenä valtuusto päätti tukea henkilöstöä peräti 50 000 eurolla, jotta koronasta aiheutuvia ylimääräisiä rasituksia voitaisiin korvata. Muutama valtuutettu halusi kohdentaa rahan vain yhdelle työyksikölle, mutta pääosa piti sitä epätasa-arvoisena. Henkilöstöasioissa Enontekiön kunta noudattaa tasapuolisen työnantajan politiikkaa.

– Korona on rasittanut henkilöstöä sekä fyysisesti että henkisesti. Kaikki kunnan työt ovat arvokkaita eikä kenenkään
työ ole vähäarvoisempaa olipa työ fyysisesti tai henkisesti rasittavaa. Nykyisin kuntalaisten palvelutehtävissä,
puhtaassa tietotyössä ja esimiestyössä kohdataan henkisiä paineita eri suunnista. Hyvä, että valtuusto ajatteli
kokonaisuutta ja päätti, että tämä 50 000 euron koronaraha valmistellaan henkilöstöpuolella perusteellisesti,
iloitsee kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.

Enontekiön kunnanvaltuusto kokousti 21.12.2020 klo 15.00 alkaen ja kokous päättyi klo 22.30.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat