Arkisto

Kategoriat
17 joulukuun, 2021

Enontekiön kunnan päätös TTL 58 § Kokoontumisrajoitukset

Lapin alueellinen koronakoordinaatioryhmä ilmoitti Lapin sairaanhoitopiirin alueen siirtyneen COVID-19 viruksen leviämisvaiheeseen 14.12.2021 alkaen. Aluehallintovirasto teki kokoontumisrajoituksista päätöksen 18.12.2021-17.1.2022 Inarin, Kemin, Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Tornion ja Ylitornion kuntien alueella. Valtioneuvosto on 16.12.2021 muuttanut asetusta, jolla rajoitetaan ravitsemisliikkeiden toimintaa 18.12.2021 alkaen toistaiseksi koko Lapin maakunnan alueella. Koronapassi on vaihtoehto kokoontumis- ja ravintolarajoituksille.

Lapin koronakoordinaatioryhmä kokoontui 17.12.2021 ja totesi, että Lapin sairaanhoitopiirin alueen kuntien tulisi tehdä tartuntatautilain 58 §:n mukainen päätös kokoontumisrajoituksista yli 20 hengen tilaisuuksiin. Tartuntataudeista vastaava lääkäri on toimittanut suosituksen, että Muonion ja Enontekiön kunnat tekevät em. päätökset osiltaan vuoden loppuun saakka.

Enontekiön kunnan johtoryhmä kokoontui 17.12.2021 ja käsitteli asian.

Tartuntatautilain (21.12.2016/1227) 58 § 1 momentin perusteella kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää toimialueellaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä, kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti odotettavissa. Edellytyksenä on lisäksi, että toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Rajoituspäätöksen voi tehdä enintään kuukauden ajaksi kerrallaan.

Kunnanjohtaja päätti, että Enontekiö tekee kokoontumisrajoituspäätöksen yli 20 henkilön tilaisuuksiin 31.12.2021 saakka. Kokoontumisrajoitus ei koske tilaisuuksia, joissa edellytetään koronapassia. Enontekiön kunta kieltää tartuntatautilain 58 § 1 mom. nojalla alueellaan kaikki yli 20 hengen yleisötilaisuudet sekä yleiset kokoukset aikavälillä 18.12.2021-31.12.2021. Tämä päätös ei koske alle 16-vuotiaita. Tilaisuuden tai tapahtuman järjestäjä voi halutessaan ottaa käyttöön koronapassin, jolloin rajoitustoimet eivät kohdistu ko. tilaisuuteen/tapahtumaan.

Hetassa 17.12.2021

Jari Rantapelkonen
Kunnanjohtaja
Enontekiön kunta


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat