Arkisto

Kategoriat
heinäkuu 7, 2017

Enontekiön kunta julistaa haettavaksi KEHITYSJOHTAJAN VIRAN / Eanodaga gielda almmuha ohcanláhkai OVDDIDANHOAVDDA VIRGGI

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus kehittämistehtävistä.

Kehitysjohtajan tehtäviä ovat kunnan toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen kehittäminen, kunnan hanketoiminnan kokonaisuudesta vastaaminen, kunnan elinvoiman ja yrittäjyyden kehittäminen, työllisyysasiat, kuntamarkkinointi, kunnan kilpailukyvyn kehittäminen sekä Enontekiön Kehitys Oy:n toiminnasta vastaaminen uudelleen organisoinnin aikana.

Arvostamme kykyä analysoida toimintaympäristön muutosta, aktiivista kehittämisotetta sekä hyvää yhteistyökykyä. Saamen kielen taito katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan (n. 4200 €/kk). Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 31.7.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi.

Lisätietoja antaa

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Seppo Alatörmänen, puh. 040 684 6871

Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi

—————————————

Virggi gelbbolašvuođagáibádussan lea heivvolaš bajit allaskuvladutkkus ja hárjánupmi ovddidanbargguin.

Ovddidanhoavdda barggut leat gieldda doaimma, doaibmanvugiid ja bálvalusaid ovddideapmi, gieldda fidnudoaimma ollisvuođas vástideapmi, gieldda eallinvuoimmi ja fitnodatdoaimma ovddideapmi, barggolašvuođaáššit, gieldamárkanastin, gieldda gilvvohallannávcca ovddideapmi sihke Enontekiön Kehitys Oy:a doaimmas vástideapmi ođđasis organiserema áigge.

Árvvus atnit dáiddu analyseret doaibmabirrasa nuppástusa, aktiiva ovdidandoaladumi sihke buorre ovttasbargandáiddu. Sámegiela dáidu gehččojuvvo ánsun.

Bálká mearrášuvvá GVBESa mielde(s. 4200 €/mb). Virggi deavdimis lea 6 mánotbaji geahččalanági. Virgái válljejuvvon galgá ovdal virggi vuostáváldima čájehit dohkkehahtti doaktárduođaštusa dearvvasvuođadilistis.

Ohcamušaid oktan ánsologahallamiiguin sihke oahppo- ja bargoduođaštusaiguin galgá doaimmahit 31.7.2017 dmu 15.00 rádjai čujuhusain Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö dahje šleađgaboasttain kirjaamo@enontekio.fi.

Lassidieđuid addá

Gielddahoavda Jari Rantapelkonen, tel. 0400 694 945

Gielddastivrra ságajođiheaddji Seppo Alatörmänen, tel. 040 684 6871

Lassidieđuid Eanodaga gielddas www.enontekio.fi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat