Arkisto

Kategoriat
heinäkuu 7, 2017

Enontekiön kunta julistaa haettavaksi KULTTUURI- JA VIESTINTÄKOORDINAATTORIN VIRAN / Eanodaga gielda almmuha ohcanláhkai KULTUR- JA KOMMUNIKAŠUVDNAKOORDINÁHTORA VIRGGI

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja koulutus tai kokemus viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta.

Kulttuuri- ja viestintäkoordinaattori vastaa kulttuuri- ja kirjastopalveluiden hoidosta ja kehittämisestä sekä Enontekiön kuntakonsernin viestinnän suunnittelusta, koordinoinnista ja toteutuksesta.  Tehtävään sisältyy kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien suunnittelu ja koordinointi.

Arvostamme kokemusta virkaan sisältyvistä tehtävistä, aktiivista kehittämisotetta ja hyvää yhteistyökykyä. Saamen kielen taito katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 31.7.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi.

Lisätietoja antaa:

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945

Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi

——————————–

Virggi gelbbolašvuođagáibádussan lea heivvolaš bajit allaskuvladutkkus ja skuvlejupmi dahje hárjánupmi kommunikašuvnna plánemis ja ollašuhttimis.

Kultur- ja komminikašuvdnakoordináhtor vástida kultur- ja girjerádjobálvalusaid dikšumis ja ovddideamissihke Eanodaga gieldakonsearnna kommunikašuvnna plánemis, koordineremis ja ollašuhttimis.  Bargui gullá gieldalaččaid oassálastin- ja váikkuhanvejolašvuođaid plánen ja koordinerer.

Árvvus atnit hárjánumi virgái gullevaš bargguin, aktiiva ovddidandoaladumi ja buorre ovttasbatgandáiddu. Sámegiela dáidu gehččojuvvo ánsun.

Bálká mearrášuvvá GVBESa mielde. Virggi deavdimis lea 6 mánotbaji geahččalanági. Virgái válljejuvvon galgá ovdal virggi vuostáváldima čájehit dohkkehahtti doaktárduođaštusa dearvvasvuođadilistis.

Ohcamušaid oktan ánsologahallamiiguin sihke oahppo- ja bargoduođaštusaiguin galgá doaimmahit 31.7.2017 dmu 15.00 rádjai čujuhusain Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö dahje šleađgaboasttain kirjaamo@enontekio.fi.

Lassidieđuid addá

Gielddahoavda Jari Rantapelkonen, tel. 0400 694 945

Lassidieđuid Eanodaga gielddas www.enontekio.fi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat