Arkisto

Kategoriat
heinäkuu 7, 2017

Enontekiön kunta julistaa haettavaksi VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRAN / Eanodaga gielda almmuha ohcanláhkai ASTTUÁIGEČÁLLI VIRGGI

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto (AMK).

Vapaa-aikasihteeri vastaa nuoriso- ja liikuntatoimen hallinnosta ja kehittämisestä sekä toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoijana.

Arvostamme kokemusta virkaan sisältyvistä tehtävistä, aktiivista kehittämisotetta ja hyvää yhteistyökykyä. Saamen kielen taito katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan. Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 31.7.2017 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi.

Lisätietoja antaa:

Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945

Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi

——————————-

Virggi gelbbolašvuođagáibádussan lea heivvolaš allaskuvladutkkus (AMK).

Asttuáigečálli vástida nuoraid- ja lihkadandoaimma hálddahusas ja ovddideamis sihke doaibmá buresvedjima ja dearvvasvuođa ovddideami koordinerejeaddjin.

Árvvus atnit hárjánumi virgái gullevaš bargguin, aktiiva ovddidandoaladumi ja buorre ovttasbargandáiddu. Sámegiela dáidu gehččojuvvo ánsun.

Bálká mearrášuvvá GVBES:a mielde. Virggi deavdimis lea 6 mánotbaji geahččalanági. Virgái válljejuvvon galgá ovdal virggi vuostáváldima čájehit dohkkehahtti doaktárduođaštusa dearvvasvuođadilistis.

Ohcamušaid oktan ánsologahallamiiguin sihke oahppo- ja bargoduođaštusaiguin galgá doaimmahit 31.7.2017 dmu 15.00 rádjai čujuhusain Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö dahje šleađgaboasttain kirjaamo@enontekio.fi.

Lassidieđuid addá

Gielddahoavda Jari Rantapelkonen, tel. 0400 694 945

Lassidieđuid Eanodaga gielddas www.enontekio.fi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat