Arkisto

Kategoriat
tammikuu 11, 2018

Enontekiön opetustustoimessa haettavana luokanopettajan ja englannin kielen lehtorin virka

ENONTEKIÖN KUNNAN OPETUSTOIMESSA HAETTAVANA

•    Perusopetuksen englannin kielen lehtorin virka  (velvollisuus opettaa myös lukiossa sekä tarvittaessa myös muitakin aineita)) toistaiseksi 1.8.2018 alkaen, sijoituspaikka  Hetan koulukeskus
•    Luokanopettajan virka toistaiseksi 1.8.2018 alkaen, sijoituspaikka Peltovuoman koulu

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaan. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä ansioluettelo.
Virkaan  valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Palkkaus OVTES:n mukaan.
Virkojen täytössä noudatetaan 4 kuukauden koeaikaa. Hakemukset tulee jättää  26.1.2018  klo 15.00 mennessä osoitteella: Enontekiön elinvoimalautakunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Lisätietoja antaa rehtori  Laila Nikunlassi, puh. 040 547 4938 laila.nikunlassi@enontekio.fi

ENONTEKIÖN ELINVOIMALAUTAKUNTA

EANODAGA GIELDDA OAHPAHUSDOAIMMAS OHCANLÁHKAI

•    Vuođđooahpahusa eaŋgalsgiela lektora virgi (geatnegasvuohta oahpahit maiddái logahagas sihke dárbbu mielde maiddái earáge ávdnasiid) doaisttážii 1.8.2018 rájes, sajustanbáiki  Heahtá skuvlaguovddáš
•    Luohkkáoahpaheaddji virgi doaisttážii 1.8.2018 rájes, sajustanbáiki Bealdovuomi skuvla

Gelbbolašvuođagáibádusat mearrašuvvet oahpahusdoaimma bargiid gelbbolašvuođagáibádusain addojuvvon ásahusa nr 986/98 mielde. Ohcamušaide galgá laktit gelbbolašvuođaduođaštusaid sihke ánsologahallama.
Virgái válljejuvvon bargi galgá ovdanbuktit oaidninláhkai rihkusregisttarlága 6.2 §:s dárkkuhuvvon rihkusregisttarváldosa.
Bálká OVTES:a mielde.
Virggiid deavdimis čuvvojuvvo 4 mánotbaji geahččalanáigi. Ohcamušaid galgá guođđit  26.1.2018  dmu 15.00 rádjai čujuhusain: Eanodaga eallinvuoibmelávdegoddi, Ounastie 165, 99400 Eanodat
Lassidieđuid addá rektor  Laila Nikunlassi, tel. 040 547 4938 laila.nikunlassi@enontekio.fi

EANODAGA EALLINVUOIBMELÁVDEGODDI


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat