Arkisto

Kategoriat
maaliskuu 29, 2019

Haettavana hallinnollisen rehtorin virka

Enontekiö on pirteä ja mahdollisuuksia täynnä oleva vajaan kahden tuhannen asukkaan ja pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi laajin kunta Suomen käsivarressa. Kunta on tunnettu tuntureistaan ja luontomatkailusta ja tarjoaa rauhallisen ja kauniin asuinympäristön sekä erinomaiset harrastusmahdollisuudet.

Enontekiön strategisia vahvuuksia ovat luonto, kulttuuri sekä eksotiikkaa tuova maantieteellinen sijainti pohjoisessa. Kunnassa yhteisöllisyys ja yhteistyö mahdollistavat laadukkaan opetuksen antamisen ja mahdollisuuden kehittää ja kehittyä omassa työssä.

Enontekiön kunta hakee hallinnollista rehtoria toistaiseksi voimassaolevaan virkasuhteeseen 1.6.2019 lukien tai sopimuksen mukaan.

Hallinnollisen rehtorin tehtävään kuuluvat Enontekiön kunnan koulujen rehtorin tehtävät (peruskoulut ja lukio). Lisäksi hallinnollinen rehtori vastaa Enontekiön kunnan opetustoimen toimialasta ja sen toiminnasta sekä kehittämisestä ml. opetustoimen asioiden valmistelu ja esittely lautakunnalle sekä päätösten täytäntöönpano.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) 2§:n mukaisesti. Lisäksi kelpoisuusvaatimuksena on kokemusta rehtorin tehtävistä.

Arvostamme kehityshakuisuuden sekä hyvien yhteistyötaitojen lisäksi monipuolista aikaisempaa työkokemusta opetustoimen hallinnollisissa tehtävissä. Saamen kielen taito katsotaan eduksi.

Enontekiön kunta on savuton työpaikka.

Virkaan valitun on toimitettava nähtäväksi hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan ja lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen voimassa oleva rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.
Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

HAKEMUKSET:
Hakemukset, joihin on liitetty ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee toimittaa viimeistään 26.4 kello 12.00 mennessä osoitteeseen Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö. Sähköpostitse: kirjaamo@enontekio.fi, Kuntarekry.fi

TYÖEHDOT:
KVTES. Tehtävään määritetään kokonaispalkka ja tehtävässä noudatettava työaikamuoto on kokonaistyöaika. Hakijalta pyydetään palkkatoive.

LISÄTIETOJA
Kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen
jari.rantapelkonen@enontekio.fi

Eanodat lea virkos ja vejolašvuođaid dievva leahkki, vádjit guovtte duháha ássi, ja viidodaga dáfus Suoma goalmmádin viidáseamos gielda Suoma giehtaruohttasis. Gielda lea dovddus duoddariin ja luondduturismmas ja dat fállá ráfálaš ja čáppa ássanbirrasa ja maiddái erenomáš asttuáigevejolašvuođaid.

Eanodaga strategalaš nanusvuođat leat luondu, kultuvra sihke eatnandieđalaš sajádat davvin, mii buktá eksotihka. Gielddas searválasvuohta ja ovttasbargu dahket vejolažžan alladássásaš oahpahusa addima ja vejolašvuođa ovddidit ja ovdánit iežas barggustis.

Eanodaga gielda ohcá hálddahusrektora doaisttážii fámus leahkki virgegaskavuhtii 1.6.2019 rájes dahje soahpamuša mielde.

Hálddahusrektora bargui gullet Eanodaga gieldda skuvllaid rektora barggut (vuođđoskuvllat ja logahat). Lassin hálddahusrektor vástida Eanodaga gieldda oahpahusdoaimma doaibmasuorggis ja dan doaimmas sihke ovddideamis nu ahte mielde oahpahusdoaimma áššiid válmmaštallan ja ášše-meannudeapmi lávdegoddái sihke mearrádusaid ollašuhttin.

Gelbbolašvuođagáibádusat mearrašuvvet oahpahusdoaimma bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain addojuvvon ásahusa (986/98) 2§:a mielde. Lassin gelbbolašvuođagáibádussan lea dovddiidus rektora bargguin.

Atnit árvvus ovddidanvuoiŋŋa sihke buriid ovttasbargandáidduid lassin máŋggabealat ovddit bar-gohárjánumi oahpahusdoaimma hálddahusbargguin. Sámegiela dáidu gehččojuvvo ovdun.

Eanodaga gielda lea suovahis bargosadji.

Virgái válljejuvvon bargi galgá doaimmahit oaidnin láhkai dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođastis ja mánáiguin bargiid rihkusduogáža čielggadeamis addojuvvon lága (504/2002) mieldásaš rihkusregisttarváldosa, mii lea fámus, 30 beaivve siste válljenmearrádusa diehtunoažžumis.
Barggus čuvvojuvvo 6 mánotbaji geahččalanáigi.

OHCAMUŠAT:
Ohcamušaid, maidda leat laktojuvvon ánsologahallan sihke gelbbo-lašvuođaduođaštusat, galgá doaimmahit maŋimustá 26.4. dmu 12.00 rádjai čujuhussii Eanodaga gielddaráđđehus, Ounastie 165, 99400 Eanodat. Šleađgapoastta bokte: kirjaamo@enontekio.fi,
Kuntarekry.fi

BARGOEAVTTUT:
GVBES. Bargui meroštallo ollesbálká ja barggus čuvvojuvvon bar-goáigehápmi lea ollesbargoáigi. Ohccis bivdo bálkásávaldat.

LASSIDIEĐUT
Gielddahoavda Jari Rantapelkonen
jari.rantapelkonen@enontekio.fi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat