Arkisto

Kategoriat
kesäkuu 19, 2019

Haettavana lastenhoitajan toimi Päiväkoti Riekossa

Enontekiön kunnan varhaiskasvatus julistaa haettavaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toimen 1.9.2019 alkaen. Ensisijaisena sijoituspaikkana on Päiväkoti Riekko, saamenkielinen ryhmä.
Lastenhoitajan tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatuksen hoito- ja kasvatustehtävät. Työssä edellytetään saamen kielen taitoa ja laajaa saamelaiskulttuurin tuntemusta. Lastenhoitajan tehtävässä arvostamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä itsenäistä työotetta.

Kelpoisuusvaatimuksena lastenhoitajan toimeen on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 8 §:n mukainen kelpoisuus.
Toimeen valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote ennen toimen vastaanottamista. Toimen täytössä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.
Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 9.8.2019 kello 15 mennessä osoitteella
Enontekiön elinvoimalautakunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen päällikkö Sarita Helttunen, p. 0400 5694114, sarita.helttunen@enontekio.fi.

Enontekiön kunnan työpaikka on savuton.

Eanodaga gieldda árrabajásgeassin almmuha ohcan láhkai árrabajásgeassima mánáiddivššára doaimma 1.9.2019 rájes. Ovdasaji doaibmabáikin lea Beaiveruoktu Riekko, sámegielat joavku.
Mánáiddivššára bargguide gullet árrabajásgeassima dikšun- ja bajásgeassinbarggut. Barggus eaktuduvvo sámegiela dáidu ja sámekultuvrra viiddes dovdamuš. Mánáiddivššára barggus atnit árvvus buriid gulahallan- ja ovttasbargandáidduid sihke iehčanas bargovuogi.

Gelbbolašvuođagáibádussan mánáiddivššára doibmii lea sosiálafuolahusa ámmátlaš bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain addojuvvon lága (272/2005) 8 §:a mieldásaš dohkálašvuohta.

Doibmii válljejuvvon bargi galgá doaimmahit dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođastis ja rihkusregisttarlága 6 §:a 2 momeanttas dárkkuhuvvon rihkusregisttarváldosa ovdal doaimma vuostáiváldima. Doaimma deavdimis čuvvojuvvo 6 mb:a geahččalanáigi.
Eanodaga gieldda bargosadji lea suovaheapmi.
Ohcamušaid oahppo- ja bargoduođaštusaiguin galgá doaimmahit 9.8.2019 dmu 15 rádjai čujuhusain
Eanodaga eallinfápmolávdegoddi, Ounastie 165, 99400 Eanodat.

Lassidieđuid addá árrabajásgeassima hoavda Sarita Helttunen, t. 0400 5694114, sarita.helttunen@enontekio.fi.

Eanodaga gieldda bargosadji lea suovaheapmi.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat