Arkisto

Kategoriat
kesäkuu 3, 2019

Haettavana perusopetuksen ja lukion yht. saamen kielen lehtorin virka

OPETUSTOIMESSA UUDELLEN HAETTAVANA

PERUSOPETUKSEN JA LUKION YHTEINEN  SAAMEN KIELEN LEHTORIN  VIRKA  1.8.2019 alkaen toistaiseksi, sijoituspaikkana  Hetan peruskoulu ja Enontekiön Erälukio.

Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/98 mukaan. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä ansioluettelo.
Virkaan valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Palkkaus määräytyy OVTES:n mukaan. Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.
Hakemus tulee jättää  17.6.2019  klo 15.00 mennessä osoitteella:
Enontekiön elinvoimalautakunta/ opetustoimi , Ounastie 165, 99400 Enontekiö
Lisätietoja antaa vt.rehtori Riitta Peltovuoma, puh. 040 143 8943, riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Enontekiön kunnan työpaikka on savuton

VUOĐĐOOAHPAHUSA JA LOGAHAGA OKTASAŠ SÁMEGIELA OAHPAHUSA LEKTORA VIRGI 1.8.2019 rájes doaisttážii, sajustanbáikin Heahtá vuođđoskuvla ja Eanodaga Duottarlogahat.

Gelbbolašvuođagáibádusat mearrašuvvet oahpahusdoaimma bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain addojuvvon ásahusa nr 986/98 mielde. Ohcamušaide galgá laktit gelbbolašvuođaduođaštusaid sihke ánsologahallama.
Virgái válljejuvvon bargi galgá ovdanbuktit oaidninláhkai rihkusregisttarlága 6.2 §:s dárkkuhuvvon rihkusregisttarváldosa.

Bálkkámáksin mearrašuvvá OVTES:a mielde. Virggi deavdimis čuvvojuvvo 6 mánotbaji geahččalanáigi.
Ohcamuša galgá guođđit  17.6.2019  dmu 15.00 rádjai čujuhusain:
Eanodaga eallinfápmolávdegoddi/ oahpahusdoaibma, Ounastie 165, 99400 Eanodat.
Lassidieđuid addá vt. rektor Riitta Peltovuoma, tel. 040 143 8943, riitta.peltovuoma@enontekio.fi
Eanodat lea borggutkeahtes gielda.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat