Arkisto

Kategoriat
lokakuu 29, 2018

Heattavana saamenkielisen koulunkäynninohjaajan toimi

Opetustoimessa uudelleen haettavana saamenkielisen koulunkäynninohjaajan määräaikainen toimi 3.12.2018 – 31.5.2019, sijoituspaikka Hetan koulukeskus.
Kelpoisuusvaatimuksena on koulunkäynninohjauksen ammattitutkinto tai muu soveltuva ammatillinen perustutkinto sekä saamen kielen taito.
Valinnassa painotetaan erityisesti aikaisempaa toimimista koulunkäynninohjaajana, kykenemistä yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa, hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta.
Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Määräaikaisuuden perusteena hankerahoituksen kesto.

Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuutta osoittavat todistukset sekä ansioluettelo.
Toimeen valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Toimen täytössä noudatetaan 2 kuukauden koeaikaa.
Hakemukset tulee toimittaa osoitteella Opetustoimi, Ounastie 165, 99400 Enontekiö 14.11.2018 klo 15 mennessä.
Lisätietoja antaa vs rehtori Riitta Peltovuoma, puh. 040 143 8943, riitta.peltovuoma@enontekio.fi

Oahpahusdoaimmas ohcan láhkai sámegielat skuvllavázzinjođiheaddji mearreáigásaš doaibma 3.12.2018 – 31.5.2019 sajustanbáiki Heahtá skuvlaguovddáš.
Gelbbolašvuođagáibádussan leat skuvllavázzinjođiheami ámmátdutkkus dahje eará heivvolaš ámmátlaš vuođđodutkkus sihke sámegiela dáidu.
Válljemis deattuhuvvojit erenomážit ovddit doaibman skuvllavázzinjođiheaddjin, dáidu oktasašbargui sierra čanusjoavkkuiguin, buorit olmmošgaskavuođa- ja gulahallandáiddut sihke njuovžilvuohta.
Bálká mearrašuvvá GVBES:a mielde. Mearreáigásašvuođa vuođustussan prošeaktaruhtadeami bistu.
Ohcamušaide galgá laktit gelbbolašvuođaduođaštusaid sihke ánsologahallama.
Doibmii válljejuvvon bargi galgá ovdanbuktit oaidninláhkai rihkusregisttarlága 6.2 §:s dárkkuhuvvon rihkusregisttarváldosa. Doaimma deavdimis čuvvojuvvo 2 mánotbaji geahččalanáigi.

Ohcamušaid galgá doaimmahit čujuhusain Oahpahusdoaibma, Ounastie 165, 99400 Eanodat 14.11.2018 dmu 15 rádjai.
Lassidieđuid addá vs rektor Riitta Peltovuoma, tel. 040 143 8943, riitta.peltovuoma@enontekio.fi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat